PRACA W JIM

 

Jeśli Twoim celem jest realizacja celów zawodowych w organizacji nastawionej na pomoc innym. DOŁĄCZ DO NAS!

KOORDYNATOR DS. ADMINISTRACYJN0-TECHNICZNYCH

Fundacja JiM tworzy lepszy świat dla osób z autyzmem. Prowadzi Klinikę Diagnozy i Terapii JiM, Przedszkole, Szkołę Podstawową, Gimnazjum, Szkołę Przysposabiającą do pracy oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej. Razem z osobami dorosłymi z autyzmem i z Zespołem Aspergera tworzy program Silniejsza Dorosłość.
JiM organizuje tysiące rodziców, opiekunów i self-adwokatów w Kluby JiM, gdzie razem tworzą wielką siłę. 2 kwietnia oraz przez cały rok zapala Polskę na niebiesko w licznych kampaniach społecznych. Działalność Fundacji oparta jest na zdywersyfikowanych, stabilnych źródłach finansowania. Zatrudnia 130 osób.

 

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy kandydata na stanowisko:

 

KOORDYNATOR DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH
KL/JiM/04-03/17

Miejsce pracy: Łódź

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiadała za nadzór nad obszarem techniczno-administracyjnym zmierzający do sprawnego i zgodnego z prawem funkcjonowania zaplecza administracyjno-technicznego Fundacji oraz wspieranie realizacji planów rozwojowych Fundacji w zakresie przygotowania infrastruktury.

 

 

Główne zadania na stanowisku:

 • Nadzorowanie spraw administracyjno-technicznych budynku – dokumentacja, przeglądy techniczne, remonty, naprawy, bezpieczeństwo
 • Nadzór nad firmami świadczącymi usługi dla Fundacji w zakresie: inwestycji i remontów, telekomunikacji, transportu, ochrony i utrzymania porządku
 • Realizacja zakupów dla Fundacji m.in. w zakresie sprzętu, materiałów i usług zgodnie z założeniami procedur wewnętrznych
 • Nadzór nad środkami trwałymi i stanem technicznym urządzeń
 • Podejmowanie działań w zakresie bezpieczeństwa budynku i pomieszczeń służących do pracy oraz eksploatacją sprzętu
 • Nadzór nad sprzętem p.poż m.in. wdrażanie zarządzeń, przygotowywanie instrukcji
 • Nadzór nad terenem wokół Fundacji
 • Współpraca z firmą zewnętrzną w sprawach BHP
 • Przygotowywanie planów inwestycyjnych i koordynowanie działań przy nowych inwestycjach

 

Poszukujemy kandydatów, którzy:

 • Posiadają co najmniej 3 lata pracy na podobnym stanowisku i posiadają aktualną wiedzę na temat przepisów związanych z koordynowanym obszarem
 • Mają doświadczenie w przygotowywaniu planów inwestycyjnych i przy uruchamianiu nowych inwestycji
 • Mają doświadczenie w koordynowaniu prac ekip świadczących usługi administracyjno-techniczne i remontowe
 • Posiadają studia wyższe o profilu technicznym lub w zakresie zarządzania i administracji
 • Są zorientowani na realizację postawionych celów
 • Posiadają zdolności organizacyjne
 • Są proaktywni, sumienni i rzetelni w wykonywaniu swoich zadań

 

 

 

Oferujemy: 

 • Umowę o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Możliwość realizacji szczytnej misji organizacji

 

Osoby zainteresowane dołączeniem do naszego zespołu prosimy o przesyłanie cv i listu motywacyjnego (warunek konieczny) z podaniem nr referencyjnego wskazanego powyżej na adres:

 

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)”.


WSZYSTKIM ZAINTERESOWANYM DZIĘKUJEMY ZA ZGŁOSZENIA. UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE SKONTAKTUJEMY SIĘ JEDYNIE Z WYBRANYMI KANDYDATAMI.

 

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU DS. RZECZNICTWA

Fundacja JiM jest największą organizacją w Polsce działającą na rzecz osób z autyzmem. W ramach Fundacji działa Klub Rodziców JiM zrzeszający ponad 3000 rodziców z całego kraju. Fundacja zrzesza również osoby z autyzmem występujące w roli self-adwokatów. Działając w imieniu rodziców, self-adwokatów oraz osób z autyzmem w Polsce, Fundacja prowadzi działania rzecznicze, których celem jest poprawa sytuacji wszystkich osób z autyzmem w kraju. 

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy kandydata na stanowisko:

 

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU DS. RZECZNICTWA 
KC/JiM/05-02/17

Miejsce pracy: Łódź, Warszawa


Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m. in. za :

 • Rzecznictwo i budowanie relacji z instytucjami publicznymi i pozarządowymi

 • Udział w pracy merytorycznej m.in. opiniowanie ustaw i proponowanie zmian w projektach ustaw, przygotowywanie opinii i stanowisk

 • Udział i współpraca przy przygotowywaniu kampanii rzeczniczych i promowaniu korzystnych zmian

 • Monitorowanie zmian w sytuacji osób z autyzmem w Polsce, zmian prawnych i sygnałów tych zmian

 • Udział w spotkaniach kierownictwa Fundacji JiM

 • Bieżące wsparcie działań Klubów członkowskich JiM

 

Poszukujemy kandydatów, którzy:

 • Posiadają wykształcenie prawnicze oraz doświadczenie na stanowisku rzeczniczym i/lub prowadzeniu kampanii społecznych

 • Znają problem autyzmu, sytuację osób z autyzmem i aktualne rozwiązania prawne

 • Potrafią pracować długofalowo i osiągać dalekosiężne cele

 • Znają specyfikę i sposób funkcjonowania instytucji publicznych

 • Potrafią budować relacje z osobami i środowiskami mając zawsze na uwadze cel nadrzędny

 • Doskonale posługują się językiem polskim w mowie i piśmie oraz potrafią komunikować się w języku angielskim

 • Potrafią występować publicznie i pracować zespołowo

 • Są zmotywowani do działania i ta motywacje potrafią przekazywać innym

 

Oferujemy: 

 • Pracę na pełen etat
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Możliwość rozwoju kompetencji niezbędnych na stanowisku
 • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w zespole nastawionym na współpracę i realizację celów
 • Możliwość realizacji misji Fundacji - tworzyć lepszy świat dla osób z autyzmem

 

Osoby zainteresowane dołączeniem do naszego zespołu prosimy o przesyłanie cv i listu motywacyjnego (warunek konieczny) z podaniem nr referencyjnego wskazanego powyżej na adres:

 

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)”.


WSZYSTKIM ZAINTERESOWANYM DZIĘKUJEMY ZA ZGŁOSZENIA. UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE SKONTAKTUJEMY SIĘ JEDYNIE Z WYBRANYMI KANDYDATAMI.

 

MENEDŻER PROGRAMU CZŁONKOWSKIEGO JIM

Fundacja JiM jest największą organizacją w Polsce działającą na rzecz osób z autyzmem. W ramach Fundacji działa Klub  Rodziców JiM, który zrzesza ponad 3000 rodziców i opiekunów dzieci i osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Oddziały Klubu działają na terenie całej Polski.
Działalność Fundacji JiM oparta jest na zdywersyfikowanych, stabilnych źródłach finansowania. Fundacja zatrudnia ponad 130 osób.

 

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy kandydata na stanowisko:

 

MENEDŻER PROGRAMU CZŁONKOWSKIEGO JiM 
KC/JiM/01-02/17

Miejsce pracy: Łódź


Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m. in. za :

 • Przewodzenie Klubowi Rodziców JiM poprzez realizację idei Klubu
 • Zarządzanie rozproszoną strukturą Klubu oraz procesem członkowstwa i jego rozwojem
 • Współtworzenie strategii działań
 • Wzmacnianie więzi między członkami Klubu oraz ich więzi z Fundacją 
 • Angażowanie członków Klubu do działań zwiększających świadomość na temat autyzmu w Polsce
 • Zarządzanie zespołem odpowiedzialnym program
 • Wspieranie działań rzeczniczych Fundacji w imieniu członków Klubu
 • Zarządzanie procesem interwencji polegającym na udzielaniu pomocy członkom Klubu w trudnych sytuacjach
 • Koordynację projektów specjalnych powierzonych przez Zarząd Fundacji

 

Poszukujemy kandydatów, którzy:

 • Potrafią łączyć skuteczność w zarządzaniu z realizacją misji
 • Są dobrymi organizatorami a ich działania poparte są rzeczywistymi osiągnięciami
 • Mają cechy liderskie, aby inicjować działania, wspierać i pomnażać potencjał tkwiący w rodzicach-członkach Klubu 
 • Potrafią myśleć i działać strategicznie, aby współtworzyć i realizować strategię rozwoju
 • Posiadają znajomość zagadnień merytorycznych związanych z autyzmem, w tym zagadnienia prawne, problemy rodziców dzieci z autyzmem 
 • Potrafią zarządzać zespołem i rozproszoną strukturą, ponieważ Kluby znajdują się na terenie całej Polski
 • Posiadają wykształcenie wyższe

 

Oferujemy: 

 • Pracę na pełen etat 
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Możliwość rozwoju zawodowego i współtworzenia strategii Fundacji
 • Pracę wśród ludzi pełnych pasji i zaangażowania 

 

Osoby zainteresowane dołączeniem do naszego zespołu prosimy o przesyłanie cv i listu motywacyjnego (warunek konieczny) z podaniem nr referencyjnego wskazanego powyżej na adres:

 

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)”.


WSZYSTKIM ZAINTERESOWANYM DZIĘKUJEMY ZA ZGŁOSZENIA. UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE SKONTAKTUJEMY SIĘ JEDYNIE Z WYBRANYMI KANDYDATAMI.

 

GŁÓWNY SPECJALISTA ds. IT i BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Fundacja JiM tworzy lepszy świat dla osób z autyzmem. Prowadzi Klinikę Diagnozy i Terapii JiM, Przedszkole, Szkołę Podstawową, Gimnazjum, Szkołę Przysposabiającą do pracy oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej. Razem z osobami dorosłymi z autyzmem i z Zespołem Aspergera tworzy program Silniejsza Dorosłość.
JiM organizuje tysiące rodziców, opiekunów i self-adwokatów w Kluby JiM, gdzie razem tworzą wielką siłę. 2 kwietnia oraz przez cały rok zapala Polskę na niebiesko w licznych kampaniach społecznych. Działalność Fundacji oparta jest na zdywersyfikowanych, stabilnych źródłach finansowania. Zatrudnia 130 osób.

 

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy kandydata na stanowisko:

 

GŁÓWNY SPECJALISTA ds. IT i BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI
FIN/JiM/03-02/17

Miejsce pracy: Łódź


Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m. in. za :

 • Tworzenie rozwiązań IT dostosowanych do potrzeb Fundacji
 • Zapewnienie bezpieczeństwa IT w Fundacji
 • Koordynacja i optymalizacja wykorzystania posiadanego sprzętu i oprogramowania
 • Zarządzanie zakupami sprzętu IT, licencji, oprogramowania, elektronicznego sprzętu biurowego, telefonów oraz ich ewidencja
 • Administrowanie siecią
 • Rozwiązywanie problemów z infrastrukturą IT oraz bieżące wsparcie użytkowników
 • Współpraca z dostawcami usług w zakresie implementacji i właściwego ich funkcjonowania
 • Wsparcie techniczne dla aktywności prowadzonych w Internecie  i bieżącej obsłudze oprogramowania
 • Pomoc w utrzymaniu i rozbudowie bazy danych Fundacji
 • Tworzenie i nadzór nad procedurami bezpieczeństwa informacji (m.in. przetwarzanie danych, kontrola dostępu)
 • Tworzenie i nadzorowanie procedur związanych  z ochroną danych osobowych
 • Archiwizację danych

 

Poszukujemy kandydatów, którzy:

 • Posiadają wykształcenie wyższe kierunkowe, przynajmniej 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w organizacji średniej wielkości oraz
 • Bardzo dobrą znajomość systemów operacyjnych Windows
 • Bardzo dobrą znajomość zagadnień sieciowych
 • Bardzo dobrą znajomość obsługi technicznej sprzętu komputerowego i biurowego
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiającą czytanie dokumentacji technicznej
 • Są samodzielni, proaktywni i nastawieni na pomoc użytkownikom i rozwiązywanie problemów
 • Znajomość programów Symfonia oraz Enova będzie dodatkowym atutem

 

Oferujemy: 

 • Pracę na pełen etat
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Możliwość dalszego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Możliwość realizowania misji Fundacji JiM – „Tworzymy lepszy świat dla osób z autyzmem”

 

Osoby zainteresowane dołączeniem do naszego zespołu prosimy o przesyłanie cv i listu motywacyjnego (warunek konieczny) z podaniem nr referencyjnego wskazanego powyżej na adres:

 

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)”.


WSZYSTKIM ZAINTERESOWANYM DZIĘKUJEMY ZA ZGŁOSZENIA. UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE SKONTAKTUJEMY SIĘ JEDYNIE Z WYBRANYMI KANDYDATAMI.

 

NAUCZYCIEL W PRZEDSZKOLU

Fundacja JiM jest największą organizacją w Polsce działającą na rzecz osób z autyzmem. W ramach Fundacji działają placówki oświatowe: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy oraz Przedszkole JiM.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w procesie rekrutacji osoby posiadające kwalifikacje (lub chcący je uzupełniać) do pracy z dziećmi z autyzmem, zainteresowane pracą na stanowisku:

 

NAUCZYCIEL W PRZEDSZKOLU
PSZ/JiM/19-09/16

Miejsce pracy: Łódź

 


Codzienna praca to dążenie do realizacji celów poprzez:

 • stałą, codzienną pracę edukacyjną i terapeutyczną z dzieckiem z autyzmem i innymi neurotrudnościami
 • stałą współpracę z innymi specjalistami biorącymi udział w terapii dziecka
   

Poszukujemy kandydatów, którzy:

 • posiadają wykształcenie wyższe z zakresu oligofrenopedagogiki
 • mają doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi w tym z dziećmi z autyzmem

lub

 • posiadają wykształcenie pedagogiczne i jednocześnie chcą podjąć studia w zakresie oligofrenopedagogiki (lub są w trakcie studiów), aby pracować z dziećmi niepełnosprawnymi

Naszym celem jest pozyskanie osób, które:

 • mają umiejętność tworzenia pozytywnych relacji z podopiecznymi i z rodzicami
 • posiadają dużo inicjatywy i angażują się w wykonywaną pracę
 • potrafią pracować systematycznie i z myślą o celu
 • są otwarci na zdobywanie wiedzy i rozwój własny
 • potrafią pracować w zespole i tworzyć atmosferę współpracy
 • podzielają wartości organizacyjne m.in. otwartość, tolerancję i szacunek wobec różnorodności

 

Wybranym kandydatom, oferujemy:

 • umowę o pracę
 • wynagrodzenie adekwatne do wykonywanych zadań
 • możliwość rozwoju zawodowego i osobistego
 • możliwość rozwoju i realizacji szczytnej misji organizacji JiM

 

Osoby zainteresowane dołączeniem do naszego zespołu prosimy o przesyłanie cv i listu motywacyjnego z podaniem nr referencyjnego wskazanego powyżej na adres e-mail:

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)”.


WSZYSTKIM ZAINTERESOWANYM DZIĘKUJEMY ZA ZGŁOSZENIA. UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE SKONTAKTUJEMY SIĘ JEDYNIE Z WYBRANYMI KANDYDATAMI.

 

NAUCZYCIEL W SZKOLE

Fundacja JiM jest największą organizacją w Polsce działającą na rzecz osób z autyzmem. W ramach Fundacji działają placówki oświatowe: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w procesie rekrutacji osoby posiadające kwalifikacje (lub chcący je uzupełniać) do pracy z dziećmi z autyzmem, zainteresowane pracą na stanowisku:

 

NAUCZYCIEL W SZKOLE
PSZ/JiM/18-09/16

Miejsce pracy: Łódź

 


Codzienna praca to dążenie do realizacji celów poprzez:

 • stałą, codzienną pracę edukacyjną i terapeutyczną z dzieckiem z autyzmem i innymi neurotrudnościami
 • stałą współpracę z innymi specjalistami biorącymi udział w terapii dziecka

 

Poszukujemy kandydatów, którzy:

 • posiadają wykształcenie wyższe z zakresu oligofrenopedagogiki
 • mają doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi w tym z dziećmi z autyzmem

lub

 • posiadają wykształcenie pedagogiczne i jednocześnie chcą podjąć studia w zakresie oligofrenopedagogiki (lub są w trakcie studiów), aby pracować z dziećmi niepełnosprawnymi

Naszym celem jest pozyskanie osób, które:

 • mają umiejętność tworzenia pozytywnych relacji z podopiecznymi i z rodzicami
 • posiadają dużo inicjatywy i angażują się w wykonywaną pracę
 • potrafią pracować systematycznie i z myślą o celu
 • są otwarci na zdobywanie wiedzy i rozwój własny
 • potrafią pracować w zespole i tworzyć atmosferę współpracy
 • podzielają wartości organizacyjne m.in. otwartość, tolerancję i szacunek wobec różnorodności

 

Wybranym kandydatom, oferujemy:

 • umowę o pracę
 • wynagrodzenie adekwatne do wykonywanych zadań
 • możliwość rozwoju zawodowego i osobistego
 • możliwość rozwoju i realizacji szczytnej misji organizacji JiM

 

Osoby zainteresowane dołączeniem do naszego zespołu prosimy o przesyłanie cv i listu motywacyjnego z podaniem nr referencyjnego wskazanego powyżej na adres e-mail:

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)”.


WSZYSTKIM ZAINTERESOWANYM DZIĘKUJEMY ZA ZGŁOSZENIA. UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE SKONTAKTUJEMY SIĘ JEDYNIE Z WYBRANYMI KANDYDATAMI.

 

FUNDACJA JAŚ I MAŁGOSIA (JiM)
UL. TATRZAŃSKA 105
93-279 ŁODŹ, POLAND
TEL. +48 42 643 46 70

 

DO SEKRETARIATU JIM HELP@JIM.ORG
DO CENTRUM TERAPII TERAPIA@JIM.ORG
DLA DARCZYŃCÓW DARCZYNCY@JIM.ORG
DLA RODZICÓW KLUBRODZICOW@JIM.ORG 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ WSPANIAŁE LISTY?
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA!

FOLLOW US ON:

KRS: 0000127075
NR KONTA: 03 1030 1999 7750 0000 5200 0000


Copyright Fundacja JiM

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.