PRACA W JIM

 

Jeśli Twoim celem jest realizacja celów zawodowych w organizacji nastawionej na pomoc innym. DOŁĄCZ DO NAS!

PRACOWNIK GOSPODARCZY

Fundacja JiM jest największą organizacją w Polsce działającą na rzecz osób z autyzmem. W ramach Fundacji działa Klub Rodziców JiM zrzeszający ponad 3000 rodziców z całego kraju. Fundacja zrzesza również osoby z autyzmem występujące w roli self-adwokatów. Działając w imieniu rodziców, self-adwokatów oraz osób z autyzmem w Polsce, Fundacja prowadzi działania rzecznicze, których celem jest poprawa sytuacji wszystkich osób z autyzmem w kraju. 

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy kandydata na stanowisko:

 

PRACOWNIK GOSPODARCZY 
FIN/JiM/04-02/17

Miejsce pracy: Łódź


Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m. in. za :

 • Konserwacja sprzętu, urządzeń, instalacji w celu utrzymania należytego stanu technicznego

 • Przeprowadzanie bieżących napraw i remontów

 • Dbanie o stan terenu wokół budynku fundacji: odśnieżanie parkingu i chodników, koszenie trawy

 • Wykonywanie doraźnych prac stolarskich, ślusarskich i malarskich

 • Okazjonalna pomoc przy przenoszeniu wyposażenia, sprzętu i  wózków inwalidzkich etc.

 

Poszukujemy kandydatów, którzy:

 • Wykształcenie średnie techniczne

 • Kilkuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

 • Uprawnienia do obsługi instalacji elektrycznej do 1 kV

 • Aktywne i pełne zaangażowania podejście do swoich codziennych obowiązków

 • Mile widziana znajomość zagadnień PPOŻ

 

Oferujemy: 

 • Pracę na pełen etat
 • Stabilność zatrudnienia
 • Wynagrodzenie adekwatne do wykonywanych zadań
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji
 • Możliwość realizacji misji Fundacji - tworzyć lepszy świat dla osób z autyzmem

 

Osoby zainteresowane dołączeniem do naszego zespołu prosimy o przesyłanie cv z podaniem nr referencyjnego wskazanego powyżej na adres:

 

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)”.


WSZYSTKIM ZAINTERESOWANYM DZIĘKUJEMY ZA ZGŁOSZENIA. UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE SKONTAKTUJEMY SIĘ JEDYNIE Z WYBRANYMI KANDYDATAMI.

 

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU DS. RZECZNICTWA

Fundacja JiM jest największą organizacją w Polsce działającą na rzecz osób z autyzmem. W ramach Fundacji działa Klub Rodziców JiM zrzeszający ponad 3000 rodziców z całego kraju. Fundacja zrzesza również osoby z autyzmem występujące w roli self-adwokatów. Działając w imieniu rodziców, self-adwokatów oraz osób z autyzmem w Polsce, Fundacja prowadzi działania rzecznicze, których celem jest poprawa sytuacji wszystkich osób z autyzmem w kraju. 

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy kandydata na stanowisko:

 

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU DS. RZECZNICTWA 
KC/JiM/05-02/17

Miejsce pracy: Łódź, Warszawa


Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m. in. za :

 • Rzecznictwo i budowanie relacji z instytucjami publicznymi i pozarządowymi

 • Udział w pracy merytorycznej m.in. opiniowanie ustaw i proponowanie zmian w projektach ustaw, przygotowywanie opinii i stanowisk

 • Udział i współpraca przy przygotowywaniu kampanii rzeczniczych i promowaniu korzystnych zmian

 • Monitorowanie zmian w sytuacji osób z autyzmem w Polsce, zmian prawnych i sygnałów tych zmian

 • Udział w spotkaniach kierownictwa Fundacji JiM

 • Bieżące wsparcie działań Klubów członkowskich JiM

 

Poszukujemy kandydatów, którzy:

 • Posiadają wykształcenie prawnicze oraz doświadczenie na stanowisku rzeczniczym i/lub prowadzeniu kampanii społecznych

 • Znają problem autyzmu, sytuację osób z autyzmem i aktualne rozwiązania prawne

 • Potrafią pracować długofalowo i osiągać dalekosiężne cele

 • Znają specyfikę i sposób funkcjonowania instytucji publicznych

 • Potrafią budować relacje z osobami i środowiskami mając zawsze na uwadze cel nadrzędny

 • Doskonale posługują się językiem polskim w mowie i piśmie oraz potrafią komunikować się w języku angielskim

 • Potrafią występować publicznie i pracować zespołowo

 • Są zmotywowani do działania i ta motywacje potrafią przekazywać innym

 

Oferujemy: 

 • Pracę na pełen etat
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Możliwość rozwoju kompetencji niezbędnych na stanowisku
 • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w zespole nastawionym na współpracę i realizację celów
 • Możliwość realizacji misji Fundacji - tworzyć lepszy świat dla osób z autyzmem

 

Osoby zainteresowane dołączeniem do naszego zespołu prosimy o przesyłanie cv i listu motywacyjnego (warunek konieczny) z podaniem nr referencyjnego wskazanego powyżej na adres:

 

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)”.


WSZYSTKIM ZAINTERESOWANYM DZIĘKUJEMY ZA ZGŁOSZENIA. UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE SKONTAKTUJEMY SIĘ JEDYNIE Z WYBRANYMI KANDYDATAMI.

 

MENEDŻER PROGRAMU CZŁONKOWSKIEGO JIM

Fundacja JiM jest największą organizacją w Polsce działającą na rzecz osób z autyzmem. W ramach Fundacji działa Klub  Rodziców JiM, który zrzesza ponad 3000 rodziców i opiekunów dzieci i osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Oddziały Klubu działają na terenie całej Polski.
Działalność Fundacji JiM oparta jest na zdywersyfikowanych, stabilnych źródłach finansowania. Fundacja zatrudnia ponad 130 osób.

 

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy kandydata na stanowisko:

 

MENEDŻER PROGRAMU CZŁONKOWSKIEGO JiM 
KC/JiM/01-02/17

Miejsce pracy: Łódź


Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m. in. za :

 • Przewodzenie Klubowi Rodziców JiM poprzez realizację idei Klubu
 • Zarządzanie rozproszoną strukturą Klubu oraz procesem członkowstwa i jego rozwojem
 • Współtworzenie strategii działań
 • Wzmacnianie więzi między członkami Klubu oraz ich więzi z Fundacją 
 • Angażowanie członków Klubu do działań zwiększających świadomość na temat autyzmu w Polsce
 • Zarządzanie zespołem odpowiedzialnym program
 • Wspieranie działań rzeczniczych Fundacji w imieniu członków Klubu
 • Zarządzanie procesem interwencji polegającym na udzielaniu pomocy członkom Klubu w trudnych sytuacjach
 • Koordynację projektów specjalnych powierzonych przez Zarząd Fundacji

 

Poszukujemy kandydatów, którzy:

 • Potrafią łączyć skuteczność w zarządzaniu z realizacją misji
 • Są dobrymi organizatorami a ich działania poparte są rzeczywistymi osiągnięciami
 • Mają cechy liderskie, aby inicjować działania, wspierać i pomnażać potencjał tkwiący w rodzicach-członkach Klubu 
 • Potrafią myśleć i działać strategicznie, aby współtworzyć i realizować strategię rozwoju
 • Posiadają znajomość zagadnień merytorycznych związanych z autyzmem, w tym zagadnienia prawne, problemy rodziców dzieci z autyzmem 
 • Potrafią zarządzać zespołem i rozproszoną strukturą, ponieważ Kluby znajdują się na terenie całej Polski
 • Posiadają wykształcenie wyższe

 

Oferujemy: 

 • Pracę na pełen etat 
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Możliwość rozwoju zawodowego i współtworzenia strategii Fundacji
 • Pracę wśród ludzi pełnych pasji i zaangażowania 

 

Osoby zainteresowane dołączeniem do naszego zespołu prosimy o przesyłanie cv i listu motywacyjnego (warunek konieczny) z podaniem nr referencyjnego wskazanego powyżej na adres:

 

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)”.


WSZYSTKIM ZAINTERESOWANYM DZIĘKUJEMY ZA ZGŁOSZENIA. UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE SKONTAKTUJEMY SIĘ JEDYNIE Z WYBRANYMI KANDYDATAMI.

 

SAMODZIELNA/Y KSIĘGOWA/Y

Fundacja JiM tworzy lepszy świat dla osób z autyzmem. Prowadzi Klinikę Diagnozy i Terapii JiM, Przedszkole, Szkołę Podstawową, Gimnazjum, Szkołę Przysposabiającą do pracy oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej. Razem z osobami dorosłymi z autyzmem i z Zespołem Aspergera tworzy program Silniejsza Dorosłość.
JiM organizuje tysiące rodziców, opiekunów i self-adwokatów w Kluby JiM, gdzie razem tworzą wielką siłę. 2 kwietnia oraz przez cały rok zapala Polskę na niebiesko w licznych kampaniach społecznych. Działalność Fundacji oparta jest na zdywersyfikowanych, stabilnych źródłach finansowania. Zatrudnia 130 osób.

 

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy kandydata na stanowisko:

 

SAMODZIELNA/Y KSIĘGOWA/Y 
FIN/JiM/02-02/17

Miejsce pracy: Łódź


Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m. in. za :

 • Księgowanie i dekretowanie dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi zasadami Fundacji
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych i innych informacji finansowych
 • Wykonywanie analizy finansowej na potrzeby kierownictwa
 • Współtworzenie procedur służących nadzorowi nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych
 • Kontaktowanie się i współpracę z instytucjami zewnętrznymi (GUS, ZUS, US)
 • Przygotowywanie deklaracji podatkowych i przelewów bankowych
 • Monitorowanie zmian w prawie podatkowym i rachunkowym

 

Poszukujemy kandydatów, którzy:

 • Posiadają wykształcenie wyższe ekonomiczne oraz
 • Minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku księgowego
 • Znajomość programu finansowo-księgowego Symfonia
 • Dobra znajomość zagadnień i przepisów księgowych i podatkowych, w tym podatku VAT
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • Dokładność, sumienność i bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • Doświadczenie w pracy w fundacji będzie dodatkowym atutem

 

Oferujemy: 

 • Pracę na pełen etat
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Wsparcie szkoleniowe w początkowym okresie pracy oraz możliwość dalszego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji

 

Osoby zainteresowane dołączeniem do naszego zespołu prosimy o przesyłanie cv i listu motywacyjnego (warunek konieczny) z podaniem nr referencyjnego wskazanego powyżej na adres:

 

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)”.


WSZYSTKIM ZAINTERESOWANYM DZIĘKUJEMY ZA ZGŁOSZENIA. UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE SKONTAKTUJEMY SIĘ JEDYNIE Z WYBRANYMI KANDYDATAMI.

 

GŁÓWNY SPECJALISTA ds. IT i BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Fundacja JiM tworzy lepszy świat dla osób z autyzmem. Prowadzi Klinikę Diagnozy i Terapii JiM, Przedszkole, Szkołę Podstawową, Gimnazjum, Szkołę Przysposabiającą do pracy oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej. Razem z osobami dorosłymi z autyzmem i z Zespołem Aspergera tworzy program Silniejsza Dorosłość.
JiM organizuje tysiące rodziców, opiekunów i self-adwokatów w Kluby JiM, gdzie razem tworzą wielką siłę. 2 kwietnia oraz przez cały rok zapala Polskę na niebiesko w licznych kampaniach społecznych. Działalność Fundacji oparta jest na zdywersyfikowanych, stabilnych źródłach finansowania. Zatrudnia 130 osób.

 

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy kandydata na stanowisko:

 

GŁÓWNY SPECJALISTA ds. IT i BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI
FIN/JiM/03-02/17

Miejsce pracy: Łódź


Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m. in. za :

 • Tworzenie rozwiązań IT dostosowanych do potrzeb Fundacji
 • Zapewnienie bezpieczeństwa IT w Fundacji
 • Koordynacja i optymalizacja wykorzystania posiadanego sprzętu i oprogramowania
 • Zarządzanie zakupami sprzętu IT, licencji, oprogramowania, elektronicznego sprzętu biurowego, telefonów oraz ich ewidencja
 • Administrowanie siecią
 • Rozwiązywanie problemów z infrastrukturą IT oraz bieżące wsparcie użytkowników
 • Współpraca z dostawcami usług w zakresie implementacji i właściwego ich funkcjonowania
 • Wsparcie techniczne dla aktywności prowadzonych w Internecie  i bieżącej obsłudze oprogramowania
 • Pomoc w utrzymaniu i rozbudowie bazy danych Fundacji
 • Tworzenie i nadzór nad procedurami bezpieczeństwa informacji (m.in. przetwarzanie danych, kontrola dostępu)
 • Tworzenie i nadzorowanie procedur związanych  z ochroną danych osobowych
 • Archiwizację danych

 

Poszukujemy kandydatów, którzy:

 • Posiadają wykształcenie wyższe kierunkowe, przynajmniej 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w organizacji średniej wielkości oraz
 • Bardzo dobrą znajomość systemów operacyjnych Windows
 • Bardzo dobrą znajomość zagadnień sieciowych
 • Bardzo dobrą znajomość obsługi technicznej sprzętu komputerowego i biurowego
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiającą czytanie dokumentacji technicznej
 • Są samodzielni, proaktywni i nastawieni na pomoc użytkownikom i rozwiązywanie problemów
 • Znajomość programów Symfonia oraz Enova będzie dodatkowym atutem

 

Oferujemy: 

 • Pracę na pełen etat
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Możliwość dalszego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Możliwość realizowania misji Fundacji JiM – „Tworzymy lepszy świat dla osób z autyzmem”

 

Osoby zainteresowane dołączeniem do naszego zespołu prosimy o przesyłanie cv i listu motywacyjnego (warunek konieczny) z podaniem nr referencyjnego wskazanego powyżej na adres:

 

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)”.


WSZYSTKIM ZAINTERESOWANYM DZIĘKUJEMY ZA ZGŁOSZENIA. UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE SKONTAKTUJEMY SIĘ JEDYNIE Z WYBRANYMI KANDYDATAMI.

 

TERAPEUTA

Fundacja JiM jest największą organizacją w Polsce działającą na rzecz osób z autyzmem. W strukturze Fundacji działa Klinika JiM w skład, której wchodzi poradnia diagnozy i terapii dla osób z autyzmem dziecięcym, poradnia wczesnego wspomagania rozwoju, poradnia terapii mowy oraz oddział dzienny dla dzieci z zaburzeniami rozwoju i zachowania.
Obecnie do naszego zespołu poszukujemy kandydata na stanowisko:

 

 

TERAPEUTA
KL/JiM/02-09/16


Miejsce pracy: Łódź

Osoba na tym stanowisku będzie prowadziła terapię indywidualną i grupową dla podopiecznych w poradni diagnozy i terapii osób z autyzmem dziecięcym w Klinice JiM.


Codzienna praca to dążenie do realizacji celów poprzez:

 • Praca terapeutyczna z podopiecznymi metodą behawioralną
 • Opracowywanie planów diagnozy funkcjonalnej i dokonywanie oceny poziomu funkcjonowania
 • Prowadzenie zajęć grupowych (Trening umiejętności społecznych)
 • Współpraca z zespołem specjalistów
 • Stała współpraca z rodzicami podopiecznych będących w terapii

Poszukujemy kandydatów, którzy:

 • Posiadają 3 stopniowy kurs Stosowanej Analizy Zachowania lub Studia Podyplomowe w tej dziedzinie.

lub

 • Wyrażają gotowość do podjęcia tego kursu oraz poszerzenia swoich umiejętności w zakresie terapii behawioralnej.

Naszym celem jest pozyskanie osób, które:

 • Mają umiejętność tworzenia pozytywnych relacji z podopiecznymi i z rodzicami
 • Posiadają dużo inicjatywy i angażują się w wykonywaną pracę
 • Potrafią pracować systematycznie i z myślą o celu
 • Są otwarci na zdobywanie wiedzy i rozwój własny
 • Potrafią pracować w zespole i tworzyć atmosferę współpracy
 • Podzielają wartości organizacyjne m.in. otwartość, tolerancję i szacunek wobec różnorodności
 • Mile widziane, gdy dodatkowo posiadają doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi i/lub uprawnienia do prowadzenia terapii Integracji Sensorycznej

 

Wybranym osobom oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Wynagrodzenie adekwatne do wykonywanych zadań
 • Wsparcie merytoryczne w początkowym okresie pracy
 • Możliwość rozwoju zawodowego i osobistego
 • Możliwość rozwoju i realizacji szczytnej misji organizacji JiM

 

Osoby zainteresowane dołączeniem do naszego zespołu prosimy o przesyłanie cv i listu motywacyjnego (warunek konieczny) z podaniem nr referencyjnego wskazanego powyżej na adres e-mail:

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)”.


WSZYSTKIM ZAINTERESOWANYM DZIĘKUJEMY ZA ZGŁOSZENIA. UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE SKONTAKTUJEMY SIĘ JEDYNIE Z WYBRANYMI KANDYDATAMI.

 

NAUCZYCIEL W PRZEDSZKOLU

Fundacja JiM jest największą organizacją w Polsce działającą na rzecz osób z autyzmem. W ramach Fundacji działają placówki oświatowe: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy oraz Przedszkole JiM.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w procesie rekrutacji osoby posiadające kwalifikacje (lub chcący je uzupełniać) do pracy z dziećmi z autyzmem, zainteresowane pracą na stanowisku:

 

NAUCZYCIEL W PRZEDSZKOLU
PSZ/JiM/19-09/16

Miejsce pracy: Łódź

 


Codzienna praca to dążenie do realizacji celów poprzez:

 • stałą, codzienną pracę edukacyjną i terapeutyczną z dzieckiem z autyzmem i innymi neurotrudnościami
 • stałą współpracę z innymi specjalistami biorącymi udział w terapii dziecka
   

Poszukujemy kandydatów, którzy:

 • posiadają wykształcenie wyższe z zakresu oligofrenopedagogiki
 • mają doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi w tym z dziećmi z autyzmem

lub

 • posiadają wykształcenie pedagogiczne i jednocześnie chcą podjąć studia w zakresie oligofrenopedagogiki (lub są w trakcie studiów), aby pracować z dziećmi niepełnosprawnymi

Naszym celem jest pozyskanie osób, które:

 • mają umiejętność tworzenia pozytywnych relacji z podopiecznymi i z rodzicami
 • posiadają dużo inicjatywy i angażują się w wykonywaną pracę
 • potrafią pracować systematycznie i z myślą o celu
 • są otwarci na zdobywanie wiedzy i rozwój własny
 • potrafią pracować w zespole i tworzyć atmosferę współpracy
 • podzielają wartości organizacyjne m.in. otwartość, tolerancję i szacunek wobec różnorodności

 

Wybranym kandydatom, oferujemy:

 • umowę o pracę
 • wynagrodzenie adekwatne do wykonywanych zadań
 • możliwość rozwoju zawodowego i osobistego
 • możliwość rozwoju i realizacji szczytnej misji organizacji JiM

 

Osoby zainteresowane dołączeniem do naszego zespołu prosimy o przesyłanie cv i listu motywacyjnego z podaniem nr referencyjnego wskazanego powyżej na adres e-mail:

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)”.


WSZYSTKIM ZAINTERESOWANYM DZIĘKUJEMY ZA ZGŁOSZENIA. UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE SKONTAKTUJEMY SIĘ JEDYNIE Z WYBRANYMI KANDYDATAMI.

 

NAUCZYCIEL W SZKOLE

Fundacja JiM jest największą organizacją w Polsce działającą na rzecz osób z autyzmem. W ramach Fundacji działają placówki oświatowe: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w procesie rekrutacji osoby posiadające kwalifikacje (lub chcący je uzupełniać) do pracy z dziećmi z autyzmem, zainteresowane pracą na stanowisku:

 

NAUCZYCIEL W SZKOLE
PSZ/JiM/18-09/16

Miejsce pracy: Łódź

 


Codzienna praca to dążenie do realizacji celów poprzez:

 • stałą, codzienną pracę edukacyjną i terapeutyczną z dzieckiem z autyzmem i innymi neurotrudnościami
 • stałą współpracę z innymi specjalistami biorącymi udział w terapii dziecka

 

Poszukujemy kandydatów, którzy:

 • posiadają wykształcenie wyższe z zakresu oligofrenopedagogiki
 • mają doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi w tym z dziećmi z autyzmem

lub

 • posiadają wykształcenie pedagogiczne i jednocześnie chcą podjąć studia w zakresie oligofrenopedagogiki (lub są w trakcie studiów), aby pracować z dziećmi niepełnosprawnymi

Naszym celem jest pozyskanie osób, które:

 • mają umiejętność tworzenia pozytywnych relacji z podopiecznymi i z rodzicami
 • posiadają dużo inicjatywy i angażują się w wykonywaną pracę
 • potrafią pracować systematycznie i z myślą o celu
 • są otwarci na zdobywanie wiedzy i rozwój własny
 • potrafią pracować w zespole i tworzyć atmosferę współpracy
 • podzielają wartości organizacyjne m.in. otwartość, tolerancję i szacunek wobec różnorodności

 

Wybranym kandydatom, oferujemy:

 • umowę o pracę
 • wynagrodzenie adekwatne do wykonywanych zadań
 • możliwość rozwoju zawodowego i osobistego
 • możliwość rozwoju i realizacji szczytnej misji organizacji JiM

 

Osoby zainteresowane dołączeniem do naszego zespołu prosimy o przesyłanie cv i listu motywacyjnego z podaniem nr referencyjnego wskazanego powyżej na adres e-mail:

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)”.


WSZYSTKIM ZAINTERESOWANYM DZIĘKUJEMY ZA ZGŁOSZENIA. UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE SKONTAKTUJEMY SIĘ JEDYNIE Z WYBRANYMI KANDYDATAMI.

 

DYREKTOR SZKOŁY FUNDACJI JiM

Fundacja JiM jest największą organizacją w Polsce działającą na rzecz osób z autyzmem. W ramach Fundacji działają placówki oświatowe: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy.Obecnie do naszego zespołu poszukujemy kandydata na stanowisko:

 

DYREKTOR SZKOŁY FUNDACJI JiM
HR/JiM/11-09/16

Miejsce pracy: Łódź


Poszukujemy osoby, która będzie spełniała oczekiwania, o których poniżej, a ponadto odnajdzie się w środowisku wyzwań i konieczności szybkiego podejmowania decyzji.


Główne zadania na stanowisku:

 • Zarządzanie Szkołą JiM zgodnie z misją, wizją i wartościami Fundacji JiM
 • Nadzór nad realizacją budżetu
 • Sprawowanie nadzoru pedagogicznego w Szkole JiM
 • Organizowanie, planowanie i nadzór nad realizacją procesu edukacyjnego
 • Współpraca z pionem terapeutycznym w celu realizacji celów terapeutycznych
 • Koordynowanie pracy średniej kadry menadżerskiej – liderów w podległej strukturze
 • Planowanie i realizacja działań zmierzających do tworzenia perspektywy rozwoju całej organizacji
 • Współpraca z Zarządem Fundacji zarówno w zakresie bieżącego funkcjonowania jak i tworzenia planów rozwojowych
 • Organizacja współpracy z rodzicami w celu osiągnięcia maksymalnych efektów dydaktycznych i terapeutycznych
 • Tworzenie i nadzór nad przestrzeganiem istniejących procedur

 

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe
 • Doświadczenie w zarządzaniu placówką edukacyjną oraz
 • Doświadczenie w zakresie pracy pedagogicznej lub dydaktycznej
 • Umiejętność myślenia strategicznego i silne zorientowanie na realizację celów
 • Zdolności przywódcze służące realizacji celów
 • Umiejętność budowania zespołu skupionego wokół wartości organizacyjnych
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiającą swobodną komunikację

 

Kwalifikacje mile widziane:

 • Podyplomowe studia z zakresu zarządzania
 • Znajomość technik Stosowanej Analizy Zachowania w terapii dzieci z autyzmem

 

Oferujemy:

 • Pracę na pełen etat
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Ciekawą, pełna wyzwań pracę pośród ludzi pełnych pasji
 • Możliwość wpływu na realizację szczytnej misji organizacji JiM

 

Osoby zainteresowane dołączeniem do naszego zespołu prosimy o przesyłanie cv i listu motywacyjnego z podaniem nr referencyjnego wskazanego powyżej na adres e-mail:

w terminie do dnia 15.10.2016.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)”.


WSZYSTKIM ZAINTERESOWANYM DZIĘKUJEMY ZA ZGŁOSZENIA. UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE SKONTAKTUJEMY SIĘ JEDYNIE Z WYBRANYMI KANDYDATAMI.

 

FUNDACJA JAŚ I MAŁGOSIA (JiM)
UL. TATRZAŃSKA 105
93-279 ŁODŹ, POLAND
TEL. +48 42 643 46 70

 

DO SEKRETARIATU JIM HELP@JIM.ORG
DO CENTRUM TERAPII TERAPIA@JIM.ORG
DLA DARCZYŃCÓW DARCZYNCY@JIM.ORG
DLA RODZICÓW KLUBRODZICOW@JIM.ORG 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ WSPANIAŁE LISTY?
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA!

FOLLOW US ON:

KRS: 0000127075
NR KONTA: 03 1030 1999 7750 0000 5200 0000


Copyright Fundacja JiM

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.