PRACA W JIM

 

Jeśli Twoim celem jest realizacja celów zawodowych w organizacji nastawionej na pomoc innym. DOŁĄCZ DO NAS!

PSYCHOLOG

Fundacja JiM tworzy lepszy świat dla osób z autyzmem. Prowadzi Klinikę Diagnozy i Terapii JiM, Przedszkole, Szkołę Podstawową, Gimnazjum, Szkołę Przysposabiającą do pracy oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej. Razem z osobami dorosłymi z autyzmem i z Zespołem Aspergera tworzy program Silniejsza Dorosłość.
JiM organizuje tysiące rodziców, opiekunów i self-adwokatów w Kluby JiM, gdzie razem tworzą wielką siłę. 2 kwietnia oraz przez cały rok zapala Polskę na niebiesko w licznych kampaniach społecznych. Działalność Fundacji oparta jest na zdywersyfikowanych, stabilnych źródłach finansowania. Zatrudnia 130 osób.

 

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy kandydata na stanowisko:

 

PSYCHOLOGA
KL/JiM/03-03/17

Miejsce pracy: Łódź

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiadała za nadzór nad obszarem techniczno-administracyjnym zmierzający do sprawnego i zgodnego z prawem funkcjonowania zaplecza administracyjno-technicznego Fundacji oraz wspieranie realizacji planów rozwojowych Fundacji w zakresie przygotowania infrastruktury.

 

 

Główne zadania na stanowisku:

 • Dobór narzędzi diagnostycznych i dostosowywanie metod pracy (dobór zajęć) uczestników z myślą o realizacji celu
 • Współtworzenie Indywidualnych Programów Terapeutycznych i Społecznych na podstawie diagnozy funkcjonalnej
 • Kierowanie procesem  terapeutycznym na podstawie oceny postępów
 • Prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z dziećmi i młodzieżą
 • Współpraca z innymi specjalistami
 • Współpraca z rodzicami lub opiekunami uczestników

 

Poszukujemy kandydatów, którzy:

 • Posiadają dyplom psychologa

 • Doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi (preferowane  z dziećmi i młodzieżą)

 • Znają narzędzia diagnostyczne oraz potrafią dopasowania je do potrzeb terapii dzieci i młodzieży

 • Są otwarci na zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój

 • Potrafią pracować procesowo pracy z myślą o realizacji celów

 • Są nastawieni na poszukiwanie nowych pomysłów - wyjście poza rutynę i schematy działania

 • Potrafią pracować w zespole i tworzyć atmosferę współpracy

 

 

 

Wybranym terapeutom ferujemy: 

 • Umowę o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Pracę w organizacji o ugruntowanej pozycji
 • Możliwość rozwoju

 

Osoby zainteresowane dołączeniem do naszego zespołu prosimy o przesyłanie cv i listu motywacyjnego (warunek konieczny) z podaniem nr referencyjnego wskazanego powyżej na adres:

 

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)”.


WSZYSTKIM ZAINTERESOWANYM DZIĘKUJEMY ZA ZGŁOSZENIA. UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE SKONTAKTUJEMY SIĘ JEDYNIE Z WYBRANYMI KANDYDATAMI.

 

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU DS. RZECZNICTWA

Fundacja JiM jest największą organizacją w Polsce działającą na rzecz osób z autyzmem. W ramach Fundacji działa Klub Rodziców JiM zrzeszający ponad 3000 rodziców z całego kraju. Fundacja zrzesza również osoby z autyzmem występujące w roli self-adwokatów. Działając w imieniu rodziców, self-adwokatów oraz osób z autyzmem w Polsce, Fundacja prowadzi działania rzecznicze, których celem jest poprawa sytuacji wszystkich osób z autyzmem w kraju. 

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy kandydata na stanowisko:

 

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU DS. RZECZNICTWA 
KC/JiM/05-02/17

Miejsce pracy: Łódź, Warszawa


Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m. in. za :

 • Rzecznictwo i budowanie relacji z instytucjami publicznymi i pozarządowymi

 • Udział w pracy merytorycznej m.in. opiniowanie ustaw i proponowanie zmian w projektach ustaw, przygotowywanie opinii i stanowisk

 • Udział i współpraca przy przygotowywaniu kampanii rzeczniczych i promowaniu korzystnych zmian

 • Monitorowanie zmian w sytuacji osób z autyzmem w Polsce, zmian prawnych i sygnałów tych zmian

 • Udział w spotkaniach kierownictwa Fundacji JiM

 • Bieżące wsparcie działań Klubów członkowskich JiM

 

Poszukujemy kandydatów, którzy:

 • Posiadają wykształcenie prawnicze oraz doświadczenie na stanowisku rzeczniczym i/lub prowadzeniu kampanii społecznych

 • Znają problem autyzmu, sytuację osób z autyzmem i aktualne rozwiązania prawne

 • Potrafią pracować długofalowo i osiągać dalekosiężne cele

 • Znają specyfikę i sposób funkcjonowania instytucji publicznych

 • Potrafią budować relacje z osobami i środowiskami mając zawsze na uwadze cel nadrzędny

 • Doskonale posługują się językiem polskim w mowie i piśmie oraz potrafią komunikować się w języku angielskim

 • Potrafią występować publicznie i pracować zespołowo

 • Są zmotywowani do działania i ta motywacje potrafią przekazywać innym

 

Oferujemy: 

 • Pracę na pełen etat
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Możliwość rozwoju kompetencji niezbędnych na stanowisku
 • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w zespole nastawionym na współpracę i realizację celów
 • Możliwość realizacji misji Fundacji - tworzyć lepszy świat dla osób z autyzmem

 

Osoby zainteresowane dołączeniem do naszego zespołu prosimy o przesyłanie cv i listu motywacyjnego (warunek konieczny) z podaniem nr referencyjnego wskazanego powyżej na adres:

 

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)”.


WSZYSTKIM ZAINTERESOWANYM DZIĘKUJEMY ZA ZGŁOSZENIA. UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE SKONTAKTUJEMY SIĘ JEDYNIE Z WYBRANYMI KANDYDATAMI.

 

MENEDŻER PROGRAMU CZŁONKOWSKIEGO JIM

Fundacja JiM jest największą organizacją w Polsce działającą na rzecz osób z autyzmem. W ramach Fundacji działa Klub  Rodziców JiM, który zrzesza ponad 3000 rodziców i opiekunów dzieci i osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Oddziały Klubu działają na terenie całej Polski.
Działalność Fundacji JiM oparta jest na zdywersyfikowanych, stabilnych źródłach finansowania. Fundacja zatrudnia ponad 130 osób.

 

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy kandydata na stanowisko:

 

MENEDŻER PROGRAMU CZŁONKOWSKIEGO JiM 
KC/JiM/01-02/17

Miejsce pracy: Łódź


Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m. in. za :

 • Przewodzenie Klubowi Rodziców JiM poprzez realizację idei Klubu
 • Zarządzanie rozproszoną strukturą Klubu oraz procesem członkowstwa i jego rozwojem
 • Współtworzenie strategii działań
 • Wzmacnianie więzi między członkami Klubu oraz ich więzi z Fundacją 
 • Angażowanie członków Klubu do działań zwiększających świadomość na temat autyzmu w Polsce
 • Zarządzanie zespołem odpowiedzialnym program
 • Wspieranie działań rzeczniczych Fundacji w imieniu członków Klubu
 • Zarządzanie procesem interwencji polegającym na udzielaniu pomocy członkom Klubu w trudnych sytuacjach
 • Koordynację projektów specjalnych powierzonych przez Zarząd Fundacji

 

Poszukujemy kandydatów, którzy:

 • Potrafią łączyć skuteczność w zarządzaniu z realizacją misji
 • Są dobrymi organizatorami a ich działania poparte są rzeczywistymi osiągnięciami
 • Mają cechy liderskie, aby inicjować działania, wspierać i pomnażać potencjał tkwiący w rodzicach-członkach Klubu 
 • Potrafią myśleć i działać strategicznie, aby współtworzyć i realizować strategię rozwoju
 • Posiadają znajomość zagadnień merytorycznych związanych z autyzmem, w tym zagadnienia prawne, problemy rodziców dzieci z autyzmem 
 • Potrafią zarządzać zespołem i rozproszoną strukturą, ponieważ Kluby znajdują się na terenie całej Polski
 • Posiadają wykształcenie wyższe

 

Oferujemy: 

 • Pracę na pełen etat 
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Możliwość rozwoju zawodowego i współtworzenia strategii Fundacji
 • Pracę wśród ludzi pełnych pasji i zaangażowania 

 

Osoby zainteresowane dołączeniem do naszego zespołu prosimy o przesyłanie cv i listu motywacyjnego (warunek konieczny) z podaniem nr referencyjnego wskazanego powyżej na adres:

 

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)”.


WSZYSTKIM ZAINTERESOWANYM DZIĘKUJEMY ZA ZGŁOSZENIA. UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE SKONTAKTUJEMY SIĘ JEDYNIE Z WYBRANYMI KANDYDATAMI.

 

NAUCZYCIEL W PRZEDSZKOLU

Fundacja JiM jest największą organizacją w Polsce działającą na rzecz osób z autyzmem. W ramach Fundacji działają placówki oświatowe: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy oraz Przedszkole JiM.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w procesie rekrutacji osoby posiadające kwalifikacje (lub chcący je uzupełniać) do pracy z dziećmi z autyzmem, zainteresowane pracą na stanowisku:

 

NAUCZYCIEL W PRZEDSZKOLU
PSZ/JiM/19-09/16

Miejsce pracy: Łódź

 


Codzienna praca to dążenie do realizacji celów poprzez:

 • stałą, codzienną pracę edukacyjną i terapeutyczną z dzieckiem z autyzmem i innymi neurotrudnościami
 • stałą współpracę z innymi specjalistami biorącymi udział w terapii dziecka
   

Poszukujemy kandydatów, którzy:

 • posiadają wykształcenie wyższe z zakresu oligofrenopedagogiki
 • mają doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi w tym z dziećmi z autyzmem

lub

 • posiadają wykształcenie pedagogiczne i jednocześnie chcą podjąć studia w zakresie oligofrenopedagogiki (lub są w trakcie studiów), aby pracować z dziećmi niepełnosprawnymi

Naszym celem jest pozyskanie osób, które:

 • mają umiejętność tworzenia pozytywnych relacji z podopiecznymi i z rodzicami
 • posiadają dużo inicjatywy i angażują się w wykonywaną pracę
 • potrafią pracować systematycznie i z myślą o celu
 • są otwarci na zdobywanie wiedzy i rozwój własny
 • potrafią pracować w zespole i tworzyć atmosferę współpracy
 • podzielają wartości organizacyjne m.in. otwartość, tolerancję i szacunek wobec różnorodności

 

Wybranym kandydatom, oferujemy:

 • umowę o pracę
 • wynagrodzenie adekwatne do wykonywanych zadań
 • możliwość rozwoju zawodowego i osobistego
 • możliwość rozwoju i realizacji szczytnej misji organizacji JiM

 

Osoby zainteresowane dołączeniem do naszego zespołu prosimy o przesyłanie cv i listu motywacyjnego z podaniem nr referencyjnego wskazanego powyżej na adres e-mail:

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)”.


WSZYSTKIM ZAINTERESOWANYM DZIĘKUJEMY ZA ZGŁOSZENIA. UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE SKONTAKTUJEMY SIĘ JEDYNIE Z WYBRANYMI KANDYDATAMI.

 

NAUCZYCIEL W SZKOLE

Fundacja JiM jest największą organizacją w Polsce działającą na rzecz osób z autyzmem. W ramach Fundacji działają placówki oświatowe: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w procesie rekrutacji osoby posiadające kwalifikacje (lub chcący je uzupełniać) do pracy z dziećmi z autyzmem, zainteresowane pracą na stanowisku:

 

NAUCZYCIEL W SZKOLE
PSZ/JiM/18-09/16

Miejsce pracy: Łódź

 


Codzienna praca to dążenie do realizacji celów poprzez:

 • stałą, codzienną pracę edukacyjną i terapeutyczną z dzieckiem z autyzmem i innymi neurotrudnościami
 • stałą współpracę z innymi specjalistami biorącymi udział w terapii dziecka

 

Poszukujemy kandydatów, którzy:

 • posiadają wykształcenie wyższe z zakresu oligofrenopedagogiki
 • mają doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi w tym z dziećmi z autyzmem

lub

 • posiadają wykształcenie pedagogiczne i jednocześnie chcą podjąć studia w zakresie oligofrenopedagogiki (lub są w trakcie studiów), aby pracować z dziećmi niepełnosprawnymi

Naszym celem jest pozyskanie osób, które:

 • mają umiejętność tworzenia pozytywnych relacji z podopiecznymi i z rodzicami
 • posiadają dużo inicjatywy i angażują się w wykonywaną pracę
 • potrafią pracować systematycznie i z myślą o celu
 • są otwarci na zdobywanie wiedzy i rozwój własny
 • potrafią pracować w zespole i tworzyć atmosferę współpracy
 • podzielają wartości organizacyjne m.in. otwartość, tolerancję i szacunek wobec różnorodności

 

Wybranym kandydatom, oferujemy:

 • umowę o pracę
 • wynagrodzenie adekwatne do wykonywanych zadań
 • możliwość rozwoju zawodowego i osobistego
 • możliwość rozwoju i realizacji szczytnej misji organizacji JiM

 

Osoby zainteresowane dołączeniem do naszego zespołu prosimy o przesyłanie cv i listu motywacyjnego z podaniem nr referencyjnego wskazanego powyżej na adres e-mail:

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)”.


WSZYSTKIM ZAINTERESOWANYM DZIĘKUJEMY ZA ZGŁOSZENIA. UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE SKONTAKTUJEMY SIĘ JEDYNIE Z WYBRANYMI KANDYDATAMI.

 

FIZJOTERAPEUTA

Fundacja JiM działa od 15 lat niosąc pomoc tysiącom dzieci z autyzmem w całej Polsce oraz ich rodzinom zrzeszonym w kilkudziesięciu Klubach JiM. Prowadzimy Klinikę diagnozy autyzmu oraz przedszkole i szkoły. Działalność Fundacji oparta jest na zdywersyfikowanych, stabilnych źródłach finansowania. Zatrudnia 130 osób.

Obecnie poszukujemy fizjoterapeuty do pracy indywidualnej z dziećmi w Przedszkolu JiM. Zapraszamy do wzięcia udziału w procesie rekrutacji osoby zainteresowane pracą na stanowisku:

 

FIZJOTERAPEUTY 
PP/JiM/02-03/17

Miejsce pracy: Łódź

 

 

Codzienna praca to stałe dążenie do realizacji celów poprzez: 

 • prowadzenie fizjoterapii z dziećmi-podopiecznymi naszej Fundacji,
 • opracowywanie i realizowanie indywidualnych programów rehabilitacyjnych 
 • prowadzenie odpowiedniej dokumentacji procesu
 • ścisła współpraca z innymi specjalistami

 

Poszukujemy specjalistów, którzy: 

 • posiadają wykształcenie magisterskie kierunkowe

oraz 

 • posiadają 3-letnie doświadczenie w pracy jako fizjoterapeuta,
 • mają doświadczenie w prowadzeniu pracy z dziećmi
 • mile widziane ukończenie kursu specjalistycznego w zakresie integracji sensorycznej .

 

Celem rekrutacji jest wyłonienie fizjoterapeutów, którzy :

 • mają umiejętności pracy z dziećmi poprzez ich motywowanie,
 • pracują procesowo z myślą o celu,
 • podzielają wartości organizacyjne m.in. otwartość, tolerancję i szacunek wobec różnorodności,
 • potrafią pracować w zespole i tworzyć atmosferę współpracy,
 • są otwarci na zdobywanie wiedzy i rozwój własny. 

 

Wybranym specjalistom oferujemy:

 • pracę na pełen etat
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • możliwość realizowania misji Fundacji - Tworzymy lepszy świat dla osób z autyzmem

Osoby zainteresowane dołączeniem do naszego zespołu prosimy o przesyłanie cv i listu motywacyjnego (warunek konieczny) z podaniem nr referencyjnego wskazanego powyżej na adres adres e-mail: 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)”.


WSZYSTKIM ZAINTERESOWANYM DZIĘKUJEMY ZA ZGŁOSZENIA.

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE SKONTAKTUJEMY SIĘ JEDYNIE Z WYBRANYMI KANDYDATAMI.

 

FUNDACJA JAŚ I MAŁGOSIA (JiM)
UL. TATRZAŃSKA 105
93-279 ŁODŹ, POLAND
TEL. +48 42 643 46 70

 

DO SEKRETARIATU JIM HELP@JIM.ORG
DO CENTRUM TERAPII TERAPIA@JIM.ORG
DLA DARCZYŃCÓW DARCZYNCY@JIM.ORG
DLA RODZICÓW KLUBRODZICOW@JIM.ORG 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ WSPANIAŁE LISTY?
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA!

FOLLOW US ON:

KRS: 0000127075
NR KONTA: 03 1030 1999 7750 0000 5200 0000


Copyright Fundacja JiM

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.