PRACA W JIM

 

Jeśli Twoim celem jest realizacja celów zawodowych w organizacji nastawionej na pomoc innym. DOŁĄCZ DO NAS!

Menedżer Placówek Edukacyjnych

Fundacja JiM jest jedną z największych organizacji w Polsce działających na rzecz osób z autyzmem. W ramach Fundacji funkcjonują placówki edukacyjne: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy.

 

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy kandydata na stanowisko:

 

Menedżer Placówek Edukacyjnych
PE/JiM/01-05/17

Miejsce pracy: Łódź

 

Poszukujemy osoby, która będzie spełniała oczekiwania, o których poniżej, a ponadto proaktywnej, dla której nowe wyzwania są motorem do działania.

Główne zadania na stanowisku:

 • Zarządzanie placówkami edukacyjnymi  Fundacji JiM zgodnie z jej misją, wizją i wartościami
 • Planowanie i realizacja działań zmierzających do tworzenia perspektywy rozwoju placówek edukacyjnych
 • Nadzór nad realizacją budżetu
 • Nadzór nad bieżących funkcjonowaniem
 • Koordynowanie pracy średniej kadry menadżerskiej – liderów w podległej strukturze
 • Współpraca z Zarządem Fundacji zarówno w zakresie bieżącego funkcjonowania jak i tworzenia planów rozwojowych
 • Współpraca z nadzorem pedagogicznym i terapeutycznym
 • Podejmowanie inicjatyw zmierzających do optymalizacji funkcjonowania placówek i tworzenia optymalnego środowiska pracy
 • Podejmowanie działań wspierających wysokie standardy pracy

 

 

 

Oczekiwania wobec kandydatów:: 

 • Wykształcenie wyższe
 • Doświadczenie w zarządzaniu poparte rzeczywistymi osiągnięciami
 • Umiejętność myślenia strategicznego i silne zorientowanie na realizację celów
 • Zdolności przywódcze służące realizacji celów
 • Umiejętność budowania zespołu skupionego wokół wartości organizacyjnych
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiającą swobodną komunikację

Kwalifikacje mile widziane:

 • Podyplomowe studia z zakresu zarządzania
 • Doświadczenie w zarządzaniu placówką edukacyjną

Oferujemy:

 • Pracę na pełen etat (forma umowy do uzgodnienia)
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji menedżerskich
 • Możliwość wpływu na realizację szczytnej misji organizacji JiM

 

Osoby zainteresowane dołączeniem do naszego zespołu prosimy o przesyłanie cv i listu motywacyjnego (warunek konieczny) z podaniem nr referencyjnego wskazanego powyżej na adres:

 

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)”.


WSZYSTKIM ZAINTERESOWANYM DZIĘKUJEMY ZA ZGŁOSZENIA. UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE SKONTAKTUJEMY SIĘ JEDYNIE Z WYBRANYMI KANDYDATAMI.

 

LEKARZ PSYCHIATRA DZIECIĘCY/PSYCHIATRA DZIECI I MŁODZIEŻY

Fundacja JiM jest jedną z największych organizacją w Polsce działającą na rzecz osób z autyzmem. W strukturze Fundacji działa Klinika JiM w skład, której wchodzi poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym, poradnia logopedyczna oraz oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży.

 

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy kandydata na stanowisko:

 

LEKARZA
PSYCHIATRY DZIECIĘCEGO/
PSYCHIATRY DZIECI I MŁODZIEŻY

KL/JiM/02-05/17

Miejsce pracy: Łódź

 

 

Poszukujemy lekarzy specjalistów, którzy:

• Posiadają specjalizację i doświadczeniem pracy w zakresie posiadanej specjalizacji

lub

• Lekarzy w trakcie specjalizacji z ww. dziedziny
• Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem

 

 

 

Ze swojej strony oferujemy: 

 • Formę współpracy i zakres godzinowy - do uzgodnienia
 • Atrakcyjne wynagrodzenie

 

Osoby zainteresowane dołączeniem do naszego zespołu prosimy o przesyłanie cv i listu motywacyjnego (warunek konieczny) z podaniem nr referencyjnego wskazanego powyżej na adres:

 

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)”.


WSZYSTKIM ZAINTERESOWANYM DZIĘKUJEMY ZA ZGŁOSZENIA. UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE SKONTAKTUJEMY SIĘ JEDYNIE Z WYBRANYMI KANDYDATAMI.

 

LEKARZ SPECJALISTA NEUROLOG DZIECIĘCY

Fundacja JiM jest jedną z największych organizacją w Polsce działającą na rzecz osób z autyzmem. W strukturze Fundacji działa Klinika JiM w skład, której wchodzi poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym, poradnia logopedyczna oraz oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży.

 

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy kandydata na stanowisko:

 

LEKARZA SPECJALISTY
NEUROLOGA DZIECIĘCEGO

KL/JiM/01-05/17

Miejsce pracy: Łódź

 

 

Poszukujemy lekarzy specjalistów, którzy:

• Posiadają specjalizację i doświadczeniem pracy w zakresie posiadanej specjalizacji
• Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem

 

 

Ze swojej strony oferujemy: 

 • Formę współpracy i zakres godzinowy - do uzgodnienia
 • Atrakcyjne wynagrodzenie

 

Osoby zainteresowane dołączeniem do naszego zespołu prosimy o przesyłanie cv i listu motywacyjnego (warunek konieczny) z podaniem nr referencyjnego wskazanego powyżej na adres:

 

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)”.


WSZYSTKIM ZAINTERESOWANYM DZIĘKUJEMY ZA ZGŁOSZENIA. UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE SKONTAKTUJEMY SIĘ JEDYNIE Z WYBRANYMI KANDYDATAMI.

 

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU DS. RZECZNICTWA

Fundacja JiM jest największą organizacją w Polsce działającą na rzecz osób z autyzmem. W ramach Fundacji działa Klub Rodziców JiM zrzeszający ponad 3000 rodziców z całego kraju. Fundacja zrzesza również osoby z autyzmem występujące w roli self-adwokatów. Działając w imieniu rodziców, self-adwokatów oraz osób z autyzmem w Polsce, Fundacja prowadzi działania rzecznicze, których celem jest poprawa sytuacji wszystkich osób z autyzmem w kraju. 

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy kandydata na stanowisko:

 

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU DS. RZECZNICTWA 
KC/JiM/05-02/17

Miejsce pracy: Łódź, Warszawa


Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m. in. za :

 • Rzecznictwo i budowanie relacji z instytucjami publicznymi i pozarządowymi

 • Udział w pracy merytorycznej m.in. opiniowanie ustaw i proponowanie zmian w projektach ustaw, przygotowywanie opinii i stanowisk

 • Udział i współpraca przy przygotowywaniu kampanii rzeczniczych i promowaniu korzystnych zmian

 • Monitorowanie zmian w sytuacji osób z autyzmem w Polsce, zmian prawnych i sygnałów tych zmian

 • Udział w spotkaniach kierownictwa Fundacji JiM

 • Bieżące wsparcie działań Klubów członkowskich JiM

 

Poszukujemy kandydatów, którzy:

 • Posiadają wykształcenie prawnicze oraz doświadczenie na stanowisku rzeczniczym i/lub prowadzeniu kampanii społecznych

 • Znają problem autyzmu, sytuację osób z autyzmem i aktualne rozwiązania prawne

 • Potrafią pracować długofalowo i osiągać dalekosiężne cele

 • Znają specyfikę i sposób funkcjonowania instytucji publicznych

 • Potrafią budować relacje z osobami i środowiskami mając zawsze na uwadze cel nadrzędny

 • Doskonale posługują się językiem polskim w mowie i piśmie oraz potrafią komunikować się w języku angielskim

 • Potrafią występować publicznie i pracować zespołowo

 • Są zmotywowani do działania i ta motywacje potrafią przekazywać innym

 

Oferujemy: 

 • Pracę na pełen etat
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Możliwość rozwoju kompetencji niezbędnych na stanowisku
 • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w zespole nastawionym na współpracę i realizację celów
 • Możliwość realizacji misji Fundacji - tworzyć lepszy świat dla osób z autyzmem

 

Osoby zainteresowane dołączeniem do naszego zespołu prosimy o przesyłanie cv i listu motywacyjnego (warunek konieczny) z podaniem nr referencyjnego wskazanego powyżej na adres:

 

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)”.


WSZYSTKIM ZAINTERESOWANYM DZIĘKUJEMY ZA ZGŁOSZENIA. UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE SKONTAKTUJEMY SIĘ JEDYNIE Z WYBRANYMI KANDYDATAMI.

 

MENEDŻER PROGRAMU CZŁONKOWSKIEGO FUNDACJI JiM

Fundacja JiM jest największą organizacją w Polsce działającą na rzecz osób z autyzmem. W ramach Fundacji działa Klub  Rodziców JiM, który zrzesza ponad 3000 rodziców i opiekunów dzieci i osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Oddziały Klubu działają na terenie całej Polski.
Działalność Fundacji JiM oparta jest na zdywersyfikowanych, stabilnych źródłach finansowania. Fundacja zatrudnia ponad 130 osób.

 

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy kandydata na stanowisko:

 

MENEDŻER PROGRAMU CZŁONKOWSKIEGO
FUNDACJI JiM
 

MPC/JiM/09-04/17

Miejsce pracy: Łódź


Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m. in. za :

 • Realizację Programu polegającego na stałym zwiększaniu liczby członków Klubu Rodziców Fundacji JiM
 • Zarządzanie rozproszoną strukturą Klubu oraz procesem członkowstwa i jego rozwojem
 • Współtworzenie strategii działań
 • Wzmacnianie więzi między członkami Klubu i Fundacją
 • Angażowanie członków Klubu do działań zwiększających świadomość na temat autyzmu w Polsce
 • Zarządzanie zespołem wspierającym Klub Rodziców
 • Koordynację projektów specjalnych powierzonych przez Zarząd Fundacji

 

Poszukujemy kandydatów, którzy:

 • Potrafią łączyć skuteczność w zarządzaniu z realizacji misji
 • Są dobrymi organizatorami a ich działania poparte są rzeczywistymi osiągnięciami
 • Mają cechy liderskie, aby inicjować działania, wspierać i pomnażać potencjał tkwiący w rodzicach-członkach Klubu
 • Potrafią myśleć i działać strategicznie, aby współtworzyć i realizować strategię rozwoju Klubu i realizować Program Członkowski
 • Posiadają znajomość zagadnień merytorycznych związanych z autyzmem, w tym zagadnienia prawne, problemy rodziców dzieci z autyzmem
 • Potrafią zarządzać zespołem i rozproszoną strukturą, ponieważ Kluby znajdują się na terenie całej Polski
 • Posiadają wykształcenie wyższe

 

Oferujemy: 

 • Pracę na pełen etat (forma umowy do uzgodnienia)
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Możliwość rozwoju zawodowego i współtworzenia strategii Fundacji
 • Pracę wśród ludzi pełnych pasji i zaangażowania

 

 

Osoby zainteresowane dołączeniem do naszego zespołu prosimy o przesyłanie cv i listu motywacyjnego (warunek konieczny) z podaniem nr referencyjnego wskazanego powyżej na adres:

 

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)”.


WSZYSTKIM ZAINTERESOWANYM DZIĘKUJEMY ZA ZGŁOSZENIA. UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE SKONTAKTUJEMY SIĘ JEDYNIE Z WYBRANYMI KANDYDATAMI.

 

NAUCZYCIEL W PRZEDSZKOLU

Fundacja JiM jest największą organizacją w Polsce działającą na rzecz osób z autyzmem. W ramach Fundacji działają placówki oświatowe: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy oraz Przedszkole JiM.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w procesie rekrutacji osoby posiadające kwalifikacje (lub chcący je uzupełniać) do pracy z dziećmi z autyzmem, zainteresowane pracą na stanowisku:

 

NAUCZYCIEL W PRZEDSZKOLU
PSZ/JiM/19-09/16

Miejsce pracy: Łódź

 


Codzienna praca to dążenie do realizacji celów poprzez:

 • stałą, codzienną pracę edukacyjną i terapeutyczną z dzieckiem z autyzmem i innymi neurotrudnościami
 • stałą współpracę z innymi specjalistami biorącymi udział w terapii dziecka
   

Poszukujemy kandydatów, którzy:

 • posiadają wykształcenie wyższe z zakresu oligofrenopedagogiki
 • mają doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi w tym z dziećmi z autyzmem

lub

 • posiadają wykształcenie pedagogiczne i jednocześnie chcą podjąć studia w zakresie oligofrenopedagogiki (lub są w trakcie studiów), aby pracować z dziećmi niepełnosprawnymi

Naszym celem jest pozyskanie osób, które:

 • mają umiejętność tworzenia pozytywnych relacji z podopiecznymi i z rodzicami
 • posiadają dużo inicjatywy i angażują się w wykonywaną pracę
 • potrafią pracować systematycznie i z myślą o celu
 • są otwarci na zdobywanie wiedzy i rozwój własny
 • potrafią pracować w zespole i tworzyć atmosferę współpracy
 • podzielają wartości organizacyjne m.in. otwartość, tolerancję i szacunek wobec różnorodności

 

Wybranym kandydatom, oferujemy:

 • umowę o pracę
 • wynagrodzenie adekwatne do wykonywanych zadań
 • możliwość rozwoju zawodowego i osobistego
 • możliwość rozwoju i realizacji szczytnej misji organizacji JiM

 

Osoby zainteresowane dołączeniem do naszego zespołu prosimy o przesyłanie cv i listu motywacyjnego z podaniem nr referencyjnego wskazanego powyżej na adres e-mail:

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)”.


WSZYSTKIM ZAINTERESOWANYM DZIĘKUJEMY ZA ZGŁOSZENIA. UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE SKONTAKTUJEMY SIĘ JEDYNIE Z WYBRANYMI KANDYDATAMI.

 

NAUCZYCIEL-TERAPEUTA W SZKOLE

 

Fundacja JiM jest jedną z największych organizacją w Polsce działających na rzecz osób z autyzmem. W ramach Fundacji działają placówki oświatowe: Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Szkoła Przysposabiająca do Pracy. 


Zapraszamy do wzięcia udziału w procesie rekrutacji osoby posiadające kwalifikacje (lub chcący je uzupełniać) do pracy z dziećmi z autyzmem, zainteresowane pracą na stanowisku:

NAUCZYCIELA-TERAPEUTY W SZKOLE ,
SZK/JiM/03-05/17

Miejsce pracy: Łódź

 

 

Codzienna praca to dążenie do realizacji celów poprzez:

• stałą, codzienną pracę edukacyjną i terapeutyczną z dzieckiem z autyzmem i innymi neurotrudnościami
• stałą współpracę z innymi specjalistami biorącymi udział w terapii dziecka
.

 

Poszukujemy specjalistów, którzy: 

• posiadają wykształcenie wyższe z zakresu oligofrenopedagogiki
• mają doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi w tym z dziećmi z autyzmem

 

Naszym celem jest pozyskanie osób, które:

• mają umiejętność tworzenia pozytywnych relacji z podopiecznymi i z rodzicami
• posiadają dużo inicjatywy i angażują się w wykonywaną pracę
• potrafią pracować systematycznie i z myślą o celu
• są otwarci na zdobywanie wiedzy i rozwój własny
• potrafią pracować w zespole i tworzyć atmosferę współpracy
• podzielają wartości organizacyjne m.in. otwartość, tolerancję i szacunek wobec różnorodności
.

 

 

Wybranym osobom oferujemy:

• umowę o pracę
• atrakcyjne wynagrodzenie
• możliwość rozwoju zawodowego i osobistego /ścieżkę kariery/
• możliwość rozwoju i realizacji szczytnej misji organizacji JiM

 

 

Osoby zainteresowane dołączeniem do naszego zespołu prosimy o przesyłanie cv i listu motywacyjnego (warunek konieczny) z podaniem nr referencyjnego wskazanego powyżej na adres adres e-mail: 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)”.


WSZYSTKIM ZAINTERESOWANYM DZIĘKUJEMY ZA ZGŁOSZENIA.

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE SKONTAKTUJEMY SIĘ JEDYNIE Z WYBRANYMI KANDYDATAMI.

 

FUNDACJA JAŚ I MAŁGOSIA (JiM)
UL. TATRZAŃSKA 105
93-279 ŁODŹ, POLAND
TEL. +48 42 643 46 70

 

DO SEKRETARIATU JIM HELP@JIM.ORG
DO CENTRUM TERAPII TERAPIA@JIM.ORG
DLA DARCZYŃCÓW DARCZYNCY@JIM.ORG
DLA RODZICÓW KLUBRODZICOW@JIM.ORG 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ WSPANIAŁE LISTY?
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA!

FOLLOW US ON:

KRS: 0000127075
NR KONTA: 03 1030 1999 7750 0000 5200 0000


Copyright Fundacja JiM

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.