KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996
ADI-R. Zrewidowany wywiad do diagnozy klinicznej. SZKOLENIE ONLINE 30.08-01.09.2024r. REKTUTACJA OTWARTA!
online
30.08.2024
09:00
*cena dzięki darczyńcom - 2475 PLN

W przypadku tego narzędzia, w odróżnieniu od ADOS-2, osoba diagnozowana nie jest obecna w czasie przeprowadzania badania. W rozmowie ze specjalistą bierze udział rodzic, opiekun, partner lub inna osoba z bliskiego otoczenia. W celu zebrania jak najbardziej szczegółowych i wiarygodnych informacji korzysta się z protokołu zawierającego 93 pytania, dlatego przeprowadzenie tej procedury jest czasochłonne- zajmuje zazwyczaj od 1,5 do 2,5 godziny. Po wypełnieniu protokołu wywiadu odpowiedziami, diagnosta uzupełnia arkusz algorytmów, który wskazuje wynik badania.

Diagnosta korzystający z narzędzia ADI-R powinien mieć doświadczenie w pracy z osobami w spektrum, znać sposób ich funkcjonowania, umieć wychwycić objawy spektrum autyzmu przejawiające się w zachowaniu, ale przede wszystkim powinien mieć doświadczenie w przeprowadzaniu wywiadów klinicznych.

W badaniu brane są pod uwagę trzy aspekty funkcjonowania osoby diagnozowanej:

 • Sposób komunikowania się i język wypowiedzi,
 • Relacje społeczne z uwzględnieniem stereotypowych, powtarzalnych zachowań,
 • Zainteresowania.

 

 

Osoba chcąca wykorzystywać w swojej pracy diagnostyczno- terapeutycznej ADI-R może nabyć kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniu „ADI-R. Zrewidowany wywiad do diagnozy klinicznej”.

 

Szkolenie poprowadzi Agnieszka Siedler, międzynarodowy certyfikowany trener ADI-R.

 

Szkolenie skierowane jest do osób posiadających:

– tytuł magistra z zakresu:

 • psychologii,
 • pedagogiki,
 • logopedii,
 • posiadających tytuł lekarza (także w trakcie specjalizacji),
 • pokrewne.

– doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju oraz w stosowaniu narzędzi diagnostycznych.

 

Każdy uczestnik zobowiązany jest do przesłania dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje tj. skan dyplomu potwierdzający wykształcenie oraz biogram/CV na adres adir@jim.org, najpóźniej w przeciągu 3 dni roboczych od potwierdzenia zapisu na szkolenie. W przypadku nieprzesłania kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia osoby z listy uczestników.

 

INFORMACJE O SZKOLENIU ADI-R:

 • Szkolenie odbywa się w języku polskim.
 • Szkolenie odbywa się online na platformie zoom.
 • Część teoretyczna szkolenia trwa 3 dni od 9:00 do 16:15. Każdego dnia zaplanowana jest 45-minutowa przerwa.
 • Szczegóły dot. uzyskania kwalifikacji przedstawia trener podczas szkolenia.
 • Materiały szkoleniowe, w tym arkusze zapewnia Organizator.

Istnieje możliwość zakupu Podręcznika ADI-R na stronie www.practest.com.pl.

 

Po części teoretycznej każdy z uczestników otrzyma zadanie do wykonania, a na podstawie jego zaliczenia otrzyma certyfikat diagnosty ADI-R.

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma bezpłatny i nieograniczony dostęp do zamkniętej grupy na FB, dedykowanej specjalistom posiadającym uprawnienia do przeprowadzania ADI-R.

 

 

Osoba prowadząca
dr Agnieszka Siedler Międzynarodowy certyfikowany trener ADI-R.

Specjalistka w zakresie psychologii dzieci i młodzieży. Prowadzi kompleksową terapię, skoncentrowaną na rozwiązaniu problemów, poprawie umiejętności psychospołecznych, motywowaniu do pracy. We współpracy z lekarzem psychiatrą prowadzi diagnostykę w kierunku autyzmu dziecięcego oraz Zespołu Aspergera. Prowadzi diagnostykę psychologiczną, terapię indywidualną dzieci w każdym wieku oraz zajęcia grupowe z Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży. Ukończyła liczne szkolenia dotyczące zaburzeń wieku dziecięcego, m.in. trzystopniowy kurs Stosowanej Analizy zachowania oraz szkolenie z wykorzystania ADOS-2 w badaniach klinicznych. Swoją wiedzą dzieli się ze studentami psychologii na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Swoje doświadczenie zdobywała m.in. w Centrum Diagnozy i Terapii SOTIS w Warszawie oraz Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu Navicula, gdzie zajmowała się diagnostyką psychologiczną, terapią indywidualną, zajęciami grupowymi z Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci od 7 r.ż. oraz prowadzi szkolenia dla rodziców.
Formularz zgłoszeniowy
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Telefon*
Ulica*
Miasto*
Kod pocztowy*
Wybierz kwotę
Chcę otrzymać fakturę.
Rodzaj nabywcy
Inne dane odbiorcy faktury
Zaznacz wszystkie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, na potrzeby komunikacji związanej z Fundacją JiM. Administratorem danych zawartych w formularzu jest Fundacja JiM z siedzibą w Łodzi, ul. Tatrzańska 105. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z działalnością Fundacją JiM. Dane nie będą udostępnianie innym podmiotom. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne współpracy z Fundacją JiM.
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu.
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą poufności danych.
Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam