KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996
WARSZTAT ONLINE – „ADI-R – WARSZTAT DOSKONALĄCY PRZEPROWADZANIE WYWIADU DO DIAGNOZY AUTYZMU” (06.07.2024r.)
Opłata
standardowa
Dzięki
darczyńcom
ADI-R – WARSZTAT Z ZAKRESU PYTAŃ W WYWIADZIE DO DIAGNOZY AUTYZMU”
399,00 zł
359,00 zł

Warsztat ma na celu doskonalenie umiejętności związanych z przeprowadzeniem wywiadu oraz ćwiczenie prawidłowego kodowania odpowiedzi.

Warsztat będzie miał formę „studium przypadku”. Prowadząca wcieli się w rolę Informatora, a uczestnicy otrzymają numery pytań, które będą zadawać w trakcie wywiadu. Dzięki tej formie każdy będzie miał szansę wypowiedzi oraz przećwiczenia zadawania pytań i ich pogłębienia, w celu uzyskania możliwie precyzyjnej odpowiedzi. Jednocześnie uczestnicy warsztatu będą wspólnie kodować uzyskane odpowiedzi na arkuszu, aby finalnie wyliczyć algorytm, uzyskać wynik i go omówić. Warsztat zostanie zakończony sesją pytań i odpowiedzi.

Warsztat skierowany jest do osób, które posiadają certyfikat ADI-R.

Każdy uczestnik warsztatu zobowiązany jest do przesłania potwierdzenia posiadania certyfikatu ADI-R na adres adir@jim.org, najpóźniej w przeciągu 3 dni od zapisu. W przypadku nie przesłania certyfikatu w wyznaczonym terminie, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia osoby z listy uczestników.

 

PRZEBIEG WARSZTATU „ADI-R – WARSZTAT DOSKONALĄCY PRZEPROWADZANIE WYWIADU DO DIAGNOZY AUTYZMU”

  • Warsztat odbywa się w języku polskim.
  • Warsztat jest prowadzony w formie online na platformie ZOOM.
  • Warsztat rozpoczyna się o godzinie 8:30 i trwa maksymalnie 8h (długość warsztatu uzależniona jest od potrzeb uczestników i tempa ich pracy.

UWAGA – na szkoleniu wymagane jest posiadanie arkusza wywiadu. Istnieje możliwość zakupu szkolenia razem z arkuszem wywiadu, taki pakiet będzie dostępny do zakupu maksymalnie do 23.06.2024r. W przypadku zakupu samego szkolenia nie będzie możliwości dokupienia arkusza wywiadu.

Każdy uczestnik warsztatu otrzyma imienne zaświadczenie potwierdzające jego udział.

O przyjęciu decyduje kolejność nadesłania kompletnych zgłoszeń. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.

 

Osoba prowadząca
dr Agnieszka Siedler Międzynarodowy certyfikowany trener ADI-R.

Specjalistka w zakresie psychologii dzieci i młodzieży. Prowadzi kompleksową terapię, skoncentrowaną na rozwiązaniu problemów, poprawie umiejętności psychospołecznych, motywowaniu do pracy. We współpracy z lekarzem psychiatrą prowadzi diagnostykę w kierunku autyzmu dziecięcego oraz Zespołu Aspergera. Prowadzi diagnostykę psychologiczną, terapię indywidualną dzieci w każdym wieku oraz zajęcia grupowe z Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży. Ukończyła liczne szkolenia dotyczące zaburzeń wieku dziecięcego, m.in. trzystopniowy kurs Stosowanej Analizy zachowania oraz szkolenie z wykorzystania ADOS-2 w badaniach klinicznych. Swoją wiedzą dzieli się ze studentami psychologii na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Swoje doświadczenie zdobywała m.in. w Centrum Diagnozy i Terapii SOTIS w Warszawie oraz Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu Navicula, gdzie zajmowała się diagnostyką psychologiczną, terapią indywidualną, zajęciami grupowymi z Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci od 7 r.ż. oraz prowadzi szkolenia dla rodziców.
Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam