KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996

ADOS nareszcie w Polsce!

ADOS jest narzędziem do diagnozy autyzmu, będącym standardem na całym świecie. Polska była jednym z ostatnich krajów europejskich, w których nie był stosowany. Wspólnym wysiłkiem udało się to zmienić!

Po ponad trzech latach prac, ADOS-2, wystandaryzowane narzędzie do diagnozy autyzmu, został zwalidowany w Polsce. Proces walidacji prowadzony był przez Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. Ewy Pisuli i dr Izabeli Chojnickiej, przy udziale Fundacji JiM oraz innych polskich organizacji. By narzędzie mogło być stosowane w Polsce, konieczne było przeprowadzenie badań na grupie kilkuset osób z autyzmem w różnym wieku. W tym celu przeszkolono kilkunastu specjalistów.

Proces zakończył się sukcesem. Rzetelność polskiej wersji jest bardzo wysoka. Każda polska placówka może już nabyć narzędzie w Pracowni Testów Psychologicznych PTP.

– Cieszę się z zakończenia procesu walidacji. To duży krok w kierunku podnoszenia jakości diagnozy w Polsce. Wraz z całym zespołem mamy nadzieję, że ADOS-2 będzie powszechnie stosowany w Polsce – mówi prof. dr hab. Ewa Pisula z Katedry Psychologii Zdrowia i Rehabilitacji działającej na Wydziale Psychologii UW.

Diagnozę autyzmu w Polsce stawiają lekarze, psychiatrzy, psychiatrzy dziecięcy bądź neurolodzy. Dzięki ADOS-2 zyskują nieocenione narzędzie, wspomagające ich w podejmowaniu decyzji diagnostycznych.

– O ADOS w Polsce marzyliśmy od dawna. Polska była jedną z niewielu białych plam na mapie Europy, gdzie diagnoza autyzmu była nieusystematyzowana. Dlatego trudno było ją porównywać – mówi Tomasz Michałowicz, prezes Fundacji JiM

Czym dokładnie jest ADOS?

Diagnoza ADOS trwa od 40 do 60 minut, podczas których diagnosta – według ściśle ustalonego schematu – proponuje dziecku poszczególne aktywności lub rozmawia z osobą badaną notując na bieżąco obserwacje w arkuszu diagnostycznym.

ADOS-2 jest przeznaczony do badania osób od ukończonego 12. miesiąca życia chronologicznego aż po osoby dorosłe. Pozwala na diagnozowanie zaburzeń z całego spektrum autyzmu, niezależnie od poziomu funkcjonowania lub umiejętności mówienia osoby badanej.

Materiał Fundacji JiM

Instytucje i organizacje zaangażowane w realizację projektu:

  • Centrum Kompleksowej Diagnozy i Terapii Logopedycznej Adesse
  • Centrum Medyczne KAJTEK
  • Centrum Terapii Autyzmu SOTIS
  • Fundacja JiM
  • Fundacja SYNAPSIS
  • Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Centrum Obliczeniowych Uniwersytetu Warszawskiego 
  • Krajowe Towarzystwo Autyzmu, reprezentowane przez Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu w Łodzi Navicula
  • Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

Zobacz także
Ty też możesz pomóc Już 1 na 100 dzieci ma autyzm. Zmień ich życie na lepsze. Pomagam