KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996
„ADOS-2. Diagnoza kliniczna”. SZKOLENIE STACJONARNE 22-24.07.2024 r. REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!
Fundacja JiM
ul. Tatrzańska 105
93-279 Łódź
22.07.2024
09:00 - 16:30
*cena dzięki darczyńcom - 2475 PLN

ADOS-2 to jedno z najwyżej cenionych narzędzi diagnostycznych umożliwiających rozpoznawanie spektrum autyzmu. Jest stosowany w Europie, Ameryce, Australii i Azji.

To ustrukturyzowany i wystandaryzowany protokół obserwacji zachowań dziecka lub osoby dorosłej. Podczas badania oceniane są sygnały typowe dla spektrum autyzmu. ADOS-2 pozwala zdiagnozować spektrum autyzmu u dzieci od 12. miesiąca życia, ale także u młodzieży i dorosłych.

ADOS-2 wspiera proces diagnostyczny prowadzony przez psychiatrów, w tym psychiatrów dzieci i młodzieży oraz terapeutów. Ponadto może wspomagać planowanie oddziaływań terapeutycznych.

Osoba chcąca wykorzystywać w swojej pracy ADOS-2 może nabyć kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniu „ADOS-2. Diagnoza kliniczna”.

 

Szkolenie skierowane jest do osób posiadających:

– tytuł magistra z zakresu:

  • psychologii,
  • pedagogiki,
  • logopedii,
  • posiadających tytuł lekarza (także w trakcie specjalizacji),
  • pokrewne.

– doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju oraz w stosowaniu narzędzi diagnostycznych.

 

Każdy uczestnik zobowiązany jest do przesłania dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje tj. skan dyplomu potwierdzający wykształcenie oraz biogram/CV na adres adir@jim.org, najpóźniej w przeciągu 3 dni roboczych od potwierdzenia zapisu na szkolenie. W przypadku nieprzesłania kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia osoby z listy uczestników.

 

INFORMACJE O SZKOLENIU ADOS-2:

  • Szkolenie odbywa się w języku polskim.
  • Szkolenie odbywa się stacjonarnie w siedzibie Fundacji JiM w Łodzi.
  • Część teoretyczna szkolenia trwa 3 dni. Każdego dnia zaplanowana jest 45-minutowa przerwa.
  • Szczegóły dot. uzyskania kwalifikacji przedstawia trener podczas szkolenia.
  • Materiały szkoleniowe, w tym arkusze narzędzia zapewnia Organizator.

Istnieje możliwość zakupu Podręcznika ADOS-2 na stronie www.practest.com.pl.

 

Po części teoretycznej każdy z uczestników otrzyma zadanie do wykonania, a na podstawie jego zaliczenia otrzyma certyfikat diagnosty ADOS-2.

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma bezpłatny i nieograniczony dostęp do zamkniętej grupy na FB, dedykowanej specjalistom posiadającym uprawnienia do przeprowadzania ADOS-2.

 

 

Osoba prowadząca
Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam