KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996

Diagnoza autyzmu

Diagnoza autyzmu

Diagnoza autyzmu

Jak wygląda diagnoza autyzmu? Gdzie można przeprowadzić diagnozę autyzmu? Jak przebiega diagnoza u osób dorosłych? Wiedza na te tematy jest w społeczeństwie wciąż niewystarczająca. Dowiedz się więcej na temat diagnozy autyzmu. 

Diagnoza autyzmu rozpoczyna się najczęściej od gruntownego wywiadu z rodzicami, którzy opowiadają o dotychczasowym rozwoju dziecka, niepokojących zachowaniach czy też przebiegu ciąży.

Do oceny ryzyka wystąpienia zaburzeń ze spektrum autyzmu wykorzystuje się badanie przesiewowe M-CHAT- R/F. Narzędzia może być używane zarówno przez  specjalistę w procesie diagnozy, jak i w ramach wizyt kontrolnych u lekarza rodzinnego, a także w domu przez rodzica.

Stosując M-CHAT-R/F należy pamiętać, że grupa ryzyka jest znacznie szersza niż liczba dzieci, u których zostaje zdiagnozowane spektrum autyzmu. Wynika to z tego, że dzieci te  mogą znajdować się w grupie ryzyka innych zaburzeń.

W spotkaniu z rodzicami najczęściej bierze udział jeden specjalista, jednak zdarza się, że wywiad przeprowadza kilka osób. Następnym etapem jest uważna obserwacja dziecka, prowadzona zazwyczaj przez zespół składający się z: psychologa, pedagoga i logopedy, który analizuje zachowanie dziecka podczas typowych czynności, takich jak zabawa z rodzicami, rozmowa, nawiązywanie kontaktu.

W jej trakcie zostaje sprawdzone, jak dziecko reaguje na inne osoby w swoim otoczeniu, a także jak wykonuje polecenia oraz jak wygląda jego zabawa, gdy bawi się samo. W diagnozie może zostać użyte narzędzie ADOS-2, które pomaga specjaliście podczas procesu diagnostycznego lub inne badania, które zaleci specjalista.

Proces diagnostyczny może obejmować: testy psychologiczne, kompleksowe badanie słuchu i wzroku, badanie morfologii krwi, badania neurologiczne i ankiety, które zostaną przekazane do rozwiązania dziecku i jego rodzicom.

 

ADOS jest protokołem obserwacji zachowań dziecka. Podczas badania oceniane są objawy charakterystyczne dla autyzmu. Osoba przeprowadzająca badanie ocenia zachowania w precyzyjnej punktacji.

Po wcześniejszej konsultacji zespołu z lekarzem psychiatrą zostaje podjęta decyzja dotycząca diagnozy. Następnie odbywa się spotkanie z rodzicami mające na celu przekazanie diagnozy. W przypadku stwierdzenia zaburzeń ze spektrum autyzmu rodzice zostają poinstruowani jakie kroki należy wykonać w pierwszej kolejności, a także zostają im przekazane zalecenia dla ich dziecka.

Dodatkowo w Fundacji JiM zespół diagnostyczny ma możliwość skierowania dziecka na diagnozę otwartą. Jest to 3 miesięczny lub 6 miesięczny cykl spotkań podczas których specjalista obserwuje funkcjonowanie dziecka. Po dokładnej obserwacji dziecka w różnych sytuacjach specjalista wydaje opinie na temat dziecka.

 

Jak długo trwa diagnoza autyzmu?

Rzetelna diagnoza autyzmu to skomplikowany proces. Bardzo często wymaga współpracy specjalistów różnych dziedzin: z zakresu psychologii klinicznej, psychiatrii, medycyny i pedagogiki specjalnej. Rzadko zdarza się, że jednoznaczna diagnoza zostaje postawiona przy pierwszym spotkaniu. 

Gdzie zdiagnozować autyzm?

Do przeprowadzenia diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu, niezbędna jest konsultacja ze specjalistą. Proces diagnozy można rozpocząć się od skierowania przez lekarza rodzinnego do placówki oferującej diagnozę lub udać się do poradni prywatnej. Fundacja JiM w ramach kontraktu z NFZ świadczy usługi diagnostyczne w zakresie autyzmu.

Diagnoza autyzmu u dorosłych

Mimo, że zaburzenia ze spektrum autyzmu są diagnozowane zazwyczaj u dzieci, zdarzają się sytuacje, gdy diagnozie poddawana jest osoba dorosła. W takiej sytuacji z podejrzeniem symptomów autyzmu należy udać się do placówki diagnozującej.

Diagnoza u dorosłych wygląda inaczej niż diagnoza dzieci. W trakcie procesu diagnostycznego zostaną użyte narzędzia i pomoce diagnostyczne dostosowane do wieku i funkcjonowania osoby poddawanej diagnozie.  W tym przypadku diagnoza może również  przyjąć formę rozmowy z osobą diagnozowaną, bądź jej opiekunem.

Ty też możesz pomóc Już 1 na 100 dzieci ma autyzm. Zmień ich życie na lepsze. Pomagam