Wysyłanie SMS do wybranych odbiorców

Z wiadomości zostaną usunięte polskie znaki

Kontakty:

tutaj widget sms

Wybierz kontakty poprzez przeciągnięcie ich na listę po prawej stronie lub użycie ikony "plus" przy konkretnym kontakcie

Grupy:

tutaj widget sms

Wybierz grupy poprzez przeciągnięcie ich na listę po prawej stronie lub użycie ikony "plus" przy konkretnej grupie