NAUCZYCIEL z funkcją KOORDYNATOR NAUCZYCIELI
SK/JIM/37-10/20
Miejsce pracy: Łódź

Główne zadania na stanowisku:
 • Prowadzenie zajęć specjalistycznych (edukacyjno-terapeutycznych)
Zakres realizowanej funkcji:
 • Wspieranie nauczycieli w rozwoju kompetencji terapeutycznych
 • Motywowanie i organizacja merytorycznego wsparcia nauczycieli w codziennej pracy
 • Przygotowywanie celów merytorycznych i nadzór nad ich realizacją
 • Nadzór nad dokumentacją od strony formalnej (IPET, BPI, dzienniki lekcyjne, diagnozy
 • Bieżąca kontrola realizacji podstawy programowej oraz nadzór nad dokumentacją procesu terapeutycznego
 • Współpraca z terapeutami Kliniki JiM
 • Prowadzenie spraw organizacyjnych dotyczących nauczycieli: organizacja zastępstw, plany lekcji, ewidencja czasu pracy, plany urlopowe
 • Przygotowanie dokumentacji związanej z procesem awansu nauczycielskiego
 • Rozwiązywanie codziennych spraw pracowniczych i reprezentowanie ich przed dyrektorem
 • Przeprowadzanie rozmów z zespołem – przekazywanie pozytywnej i korygującej informacji zwrotnej
 • Organizowanie i prowadzenie cyklicznych spotkań z zespołem pracowników
Poszukujemy kandydatów, którzy:
 • Ukończyli studia wyższe: psychologia (dziecięca lub kliniczna), oligofrenopedagogika
 • Posiadają lub chcą uzupełnić wykształcenie w zakresie terapii ABA
 • Mają doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem oraz innymi niepełnosprawnościami
 • Mają kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami nauczycieli, poparte osiągnięciami zarządzanego zespołu
 • Posiadają zdolności przywódcze – m.in. umiejętność aktywizowania, budowania zaangażowania, zachęcania i motywowania członków zespołu
 • Potrafią planować i organizować pracę zespołu
 • Wyróżniają się dynamizmem, inicjatywą w działaniu, odpowiedzialnością w podejściu do realizacji zadań
 • Potrafią pracować w zespole i go budować
Oferujemy:
 • Pracę na pełen etat
 • Atrakcyjne wynagrodzenie zasadnicze oraz stały dodatek za pełnienie funkcji koordynatora
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji, udział w konferencjach i szkoleniach
 • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w zespole nastawionym na współpracę i osiąganie celów
 • Wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji terapeutycznych
Osoby zainteresowane dołączeniem do naszego zespołu prosimy o przesyłanie CV przez formularz rekrutacyjny. Wszystkim zainteresowanym dziękujemy za zgłoszenia. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.
Ty też możesz pomóc Już 1 na 100 dzieci ma autyzm. Zmień ich życie na lepsze. Pomagam