KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996
Psychoterapeuta w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży
Miejsce pracy: Łódź
Clin/JiM/44-02/21

GŁÓWNE ZADANIA NA STANOWISKU:
 • Udzielanie świadczeń ambulatoryjnych i środowiskowych
 • Prowadzenie psychoterapii indywidualnej, grupowej i rodzinnej
 • Współudział w procesie terapeutyczno-diagnostycznym pacjentów
 • Współpraca z zespołem psy chologów i terapeutów środowiskowych
 • Praca z pacjentami do 21 r. ż. zgłaszającymi się do ośrodka środowiskowej opieki
 • Prowadzenie elektronicznej dokumentacji pacjentów
POSZUKUJEMY SPECJALISTÓW, KTÓRZY:
 • Posiadają kwalifikacje specjalisty w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub są w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub prowadzą psychoterapię (ukończyły podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia w wymiarze co najmniej 600 h) lub są w trakcie ubiegania się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty
 • Mają doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej
 • Regularnie poddają się superwizji
 • Potrafią tworzyć pozytywne relacje z pacjentami
 • Mają inicjatywę i angażują się w wykonywaną pracę
 • Potrafią pracować systematycznie i z myślą o celu
 • Są otwarci na zdobywanie wiedzy i własny rozwój
 • Potrafią pracować w zespole i tworzyć atmosferę współpracy
KWALIFIKACJE MILE WIDZIANE:
 • Doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem
OFERUJEMY:
 • Wsparcie specjalistów: psychologów i terapeutów środowiskowych
 • Umowę cywilno-prawną
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Możliwość rozwoju zawodowego i osobistego
WYMAGANIA:
 • Zaświadczenie o niekaralności
 • Książeczka sanepidu
Ty też możesz pomóc Już 1 na 100 dzieci ma autyzm. Zmień ich życie na lepsze. Pomagam