KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996

COVID-19. W JiM działamy dla Was odpowiedzialnie

Sytuacja związana z pandemią szczególnie mocna dotyka w osoby z autyzmem i ich bliskich. Mamy tego pełną świadomość, dlatego w JiM działamy dla Was i tworzymy rozwiązania, które są wsparciem w tym trudnym czasie.

Prezentujemy Wam poradnik z odpowiedziami na najczęściej pojawiające się pytania. Znajdziecie w nim informacje na temat form pomocy, które dla Was przygotowaliśmy oraz obecnych regulacji prawnych dotyczących osób w spektrum i ich bliskich. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

1. Jak mogę skontaktować się zdalnie z Fundacją w czasie pandemii?

Nasza Fundacja działa dla Was niezmiennie. Abyście jeszcze łatwiej i bez wychodzenia z domu mogli uzyskać wsparcie i wszelkie niezbędne informacje na temat pomocy dla osób z autyzmem, uruchomiliśmy telefon pomocowy TeleJiM. Więcej informacji: www.jim.org/telejim.

 

2. Czy moje dziecko z autyzmem może skorzystać z pomocy finansowej?

Nasza Fundacja prowadzi subkonta, umożliwiające Wam gromadzenie z 1% lub darowizn. Zebrane pieniądze możecie przeznaczyć na terapię, leczenie czy dodatkowe wsparcie dla dziecka. Subkonto można założyć na www.jim.org/subkonta/rejestracja – zajmuje to dosłownie kilka minut. Więcej informacji: https://jim.org/subkonta-jim/

 

3. Czy mogę uzyskać poradę prawną lub interwencję prawnika w sprawach związanych ze spektrum mojego dziecka?

Jako Fundacja udzielamy wsparcia w postaci bezpłatnych porad prawnych. Aby z nich skorzystać, wystarczy być Członkiem Klubu JiM, który zrzesza rodziców i opiekunów osób w spektrum, dorosłe osoby z autyzmem oraz specjalistów. Więcej informacji na temat Klubu JiM oraz o możliwości dołączenia znajdziecie na stronie: https://jim.org/klub-jim/o-klubie/#formularz  Porady prawne są udzielane  na wniosek członka Klubu JiM, oparte na przedstawionych dokumentach. Więcej informacji: https://jim.org/interwencje/

 

4. Czy mogę skorzystać ze wsparcia wolontariusza w swojej miejscowości?

Tak. Nasza Fundacja uruchomiła program Wolontariat JiM. Polska, w ramach którego umożliwiamy kontakt wolontariuszom z danej miejscowości z osobami w spektrum autyzmu i ich bliskimi. Wolontariusz  może wesprzeć Cię udzielając pomocy w opiece nad dzieckiem, opiece podczas turnusu rehabilitacyjnego, zajęciach edukacyjnych czy też doraźnie pomagając w zrobieniu i dowiezieniu zakupów. Pomożemy Ci, gdziekolwiek mieszkasz. Więcej informacji: https://jim.org/instytucje/wolontariat/wolontariatjimpolska/

 

5. Jak sprawdzić, czy moje dziecko może mieć autyzm?

Zastanawiasz czy Twoje dziecko ma autyzm? Pamiętaj, że diagnozę stawia jedynie specjalista. Jednak bez wychodzenia z domu możesz samodzielnie przeprowadzić badanie przesiewowe z wykorzystaniem narzędzie M-Chat-R. Wynik wskaże Ci czy należy iść z dzieckiem do specjalisty. Zrób badanie: https://jim.org/autyzm/czy-moje-dziecko-ma-autyzm/

 

6. Czy przewidziano dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z zamknięciem szkół?

Od 9 listopada br. przywrócono możliwość pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek przysługuje w wypadku zamknięcia lub ograniczonego otwarcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej podobnej placówki, osobie ubezpieczonej zwolnionej od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

– dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo

– dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub

– dzieckiem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zasiłek przysługuje także osobie ubezpieczonej zwolnionej od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad dorosłą osobą niepełnosprawną w przypadku zamknięcia warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze z powodu koronawirusa, do których uczęszcza ta dorosła osoba niepełnosprawna.

Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego zostało zapewnione do 29 listopada br.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

 

7. Pobieram świadczenie pielęgnacyjne. Czy mogę się starać o dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Niestety, pod tym względem nic się nie zmieniło: dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje osobie ubezpieczonej zwolnionej od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością. Jeżeli osoba zrezygnowała z pracy zarobkowej w celu opieki nad dzieckiem i z tego tytułu pobiera świadczenie pielęgnacyjne – to nie przysługuje jej prawo do zasiłku.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

8. Moje dziecko ma trudności z nauką zdalną. Czy dyrektor szkolny może zaproponować inny sposób nauki?

W przypadku szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie mogą realizować tych zajęć w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły ma obowiązek:

1) zorganizować zajęcia w szkole lub

2) umożliwić uczniowi realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

Powyższe rozwiązanie ma za zadanie ochronić interesy dzieci niepełnosprawnych, objętych kształceniem specjalnym z innych szkół niż specjalne (które zgodnie z przepisami na razie nie zostają zamknięte).

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zobacz także
Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam