KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 12 lipca

W dniu 29 czerwca br. wchodzą w życie przepisy, które wydłużają do 12 lipca możliwość pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy pozostają bez zmian.

Przypominamy, że zasiłek przysługuje w wypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej podobnej placówki, osobie ubezpieczonej zwolnionej od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo

dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub

dzieckiem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zasiłek przysługuje także w przypadku zamknięcia szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze z powodu koronawirusa, do których uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna.

W sytuacji, gdy rodzic wystąpił o dodatkowy zasiłek opiekuńczy na zasadach ogólnych, przed wejściem w życie nowo uchwalonych przepisów, ZUS zapewnia, że wniosek ten zostanie potraktowany jak podanie o dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z wystąpieniem COVID-19 (informacja z oficjalnego portalu ZUS).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenie dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19

Zobacz także
Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam