KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996

Dzieci, oddajcie 1,5 mln zł!

Fundacja Jaś i Małgosia opublikowała sprawozdanie finansowe za 2013 r. Po raz kolejny wzrosły przychody, ogromnie wzrosła również liczba dzieci, którym udzielana jest pomoc. Ale cieniem na wynikach kładzie się konieczność utworzenia 1,5 mln zł rezerwy z powodu żądań władz Łodzi.

Po trwającej blisko rok kontroli, paraliżującej pracę Fundacji Jaś i Małgosia, urzędnicy z łódzkiego Magistratu zażądali zwrotu blisko 1,5 mln zł subwencji oświatowej.

Nie podoba im się m. in., że Fundacja JiM finansuje:

  • dodatkową terapię dzieci i nadzór nad nią przez zewnętrznego eksperta,
  • zajęcia dla uczniów w wakacje,
  • zakup i tworzenie materiałów do terapii,
  • wyżywienie dzieci,
  • transport dzieci do szkoły,
  • bieżące remonty, które sprawiły, że dzieci z JiM uczą się w świetnych warunkach,
  • kilka etatów administracyjnych pozwalających skoordynować pracę placówek i terapię 200 dzieci finansowaną
    w ramach systemu edukacji.

Urząd Miasta stosuje również zabiegi językowe, by podważyć inne wydatki. Na przykład żądają zwrotu wynagrodzenia jednego z dyrektorów (brak słowa „szkoła” w nazwie stanowiska) i zwrotu wydatków na sprzątanie budynku
(słowo budynek „Fundacji”, zamiast budynek „szkoły” użyte w wyjaśnieniach firmy sprzątającej).

Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi nie chciała z nami rozmawiać, skierowała nas do jednego z wiceprezydentów, z którym rozmowa nic nie wniosła. A mimo wielu spotkań z szeregowymi urzędnikami, nie wycofali się oni z żądań i mnożą kolejne, wyimaginowane zarzuty. Fundacja odwołała się od ustaleń pokontrolnych i czeka na kolejną decyzję. Jeśli Prezydent Łodzi będzie podtrzymywać swoje roszczenia, Fundacja skieruje sprawę do sądu.

Szkoły w Polsce są finansowane z subwencji oświatowej. Pieniądze pochodzą z budżetu państwa, rząd przekazuje
je samorządom, które dalej przekazują je szkołom.

Sposób wydatkowania subwencji reguluje ustawa o systemie oświaty, która enigmatycznie stwierdza, że pieniądze
te mogą być wydatkowane na bieżące potrzeby szkoły związane z kształceniem bądź wychowaniem.

Duża dowolność interpretacji rodzi pokusę zmuszenia szkół niepublicznych do zwrotu części przekazanej subwencji.

Fundacja JiM zwraca uwagę, że jeśli zostanie zmuszona do zwrotu części już wydatkowanej subwencji, będzie musiała
to zrobić korzystając z wpłat od Darczyńców, których intencją była pomoc dzieciom, a nie poprawianie stanu budżetu miasta.

Fundacja JiM korzystając z subwencji oświatowej prowadzi przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę przysposabiającą do pracy oraz terapię w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Wszystkie placówki są bezpłatne.

Korzysta z nich blisko 250 niepełnosprawnych dzieci, głównie z autyzmem.

– – –

Sprawozdanie finansowe* w formie infografiki i komentarz do niego można zobaczyć w galerii poniżej. 
W galerii zamieściliśmy także porównanie dramatycznego stanu budynku Fundacji JiM sprzed remontu
i stanu aktualnego. 

*Sprawozdanie finansowe Fundacji JiM za 2013 r. zostało poddane audytowi przez Josef Welt Sp. z o.o.
i uzyskało ocenę “bez zastrzeżeń”.

– – –

Prosimy też Ciebie o pomoc!
Napisz nam kilka słów otuchy na JiMowym Facebooku, niech urzędnicy zobaczą jak wielka jest JiMowa rodzina!

Poprzyj JiM na Facebooku!

Bardzo dziękujemy za Twój wpis! Dajesz nam siłę w tej trudnej chwili.

Zobacz także
Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam