KRS 0000127075
Copy Copied to clipboard
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996
SZKOLENIE ONLINE: ACIA. NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE DIAGNOZĘ KLINICZNĄ SPEKTRUM AUTYZMU UOSÓB DOROSŁYCH – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
Online
28.05.2024
17:00 - 20:30
- 490 PLN

 

The Autism Clinical Interview for Adults (ACIA) to narzędzie stworzone z myślą o wsparciu procesu wielodyscyplinarnej oceny diagnostycznej osób dorosłych tj. w wieku 16 lat i starszych, z podejrzeniem spektrum autyzmu (ASD).

ACIA ma postać częściowo ustrukturyzowanego wywiadu. Posiada ustalone elementy lub pytania (część ustrukturyzowana), które są integralną częścią narzędzia, ale jednocześnie pozostawia pewną elastyczność i otwartość na rozwinięcie dodatkowych kwestii czy zgłoszenie dodatkowych obserwacji (część nieustrukturyzowana), w zależności od konkretnych potrzeb pacjenta. To podejście ma na celu uwzględnienie indywidualnych doświadczeń i cech pacjenta, jednocześnie zapewniając właściwą strukturę dla całego procesu diagnostycznego.

ACIA zawiera m.in. kwestionariusz, który wypełnia samodzielnie osoba diagnozowana przed wywiadem przeprowadzanym przez specjalistę oraz kwestionariusz przeznaczony do przeprowadzenia wywiadu z kimś z najbliższego otoczenia (rodzic, partner życiowy etc.) – tzw. informatorem. Kwestionariusz ten jest wykorzystywany tylko jeśli zezwala na to osoba badana. Dzięki takiej konstrukcji ACIA pozwala wychwycić zarówno cechy wskazujące na spektrum autyzmu, jak i współistniejące trudności zdrowotne fizyczne i psychiczne. Ponadto, dzięki udziałowi „informatora” możliwe jest określenie mocnych stron osoby diagnozowanej i trudności jakie napotyka ona w dorosłym życiu.

Narzędzie dedykowane osobom dorosłym

ACIA to narzędzie stworzone z myślą o wsparciu diagnozy autyzmu u osób dorosłych, co stanowi istotną zaletę w kontekście braku narzędzi dedykowanych tej grupie wiekowej.

Oparte na kryteriach DSM-5

ACIA oparte jest na kryteriach DSM-5, co dodatkowo potwierdza jego wiarygodność i zgodność z aktualnymi standardami diagnostycznymi.

Dostarcza więcej informacji

ACIA zbiera szczegółowe informacje dotyczące cech autyzmu i współwystępujących stanów, zarówno od samej osoby badanej, jak i od „informatora”, co stanowi istotne wsparcie dla procesu diagnostycznego.

Szybkość i efektywność

ACIA umożliwia gromadzenie istotnych informacji dotyczących cech autyzmu i współwystępujących warunków w efektywny czasowo sposób, co przyczynia się do usprawnienia procesu diagnozy autyzmu u dorosłych.

Każda osoba pracująca lub planująca rozpocząć pracę z osobami dorosłymi chcąca wykorzystywać w swojej pracy ACIA może nabyć kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniu „ACIA. Narzędzie wspierające diagnozę osób dorosłych”.

Szkolenie skierowane jest do osób posiadających:

– tytuł magistra z zakresu: psychologii, pedagogiki, logopedii, posiadających tytuł lekarza (także w trakcie specjalizacji), pokrewne.

– doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi, nie tylko z dziećmi

– doświadczenie w pracy z zaburzeniami rozwoju oraz w stosowaniu innych narzędzi diagnostycznych

– kalifikacje / doświadczenie umożliwiające korzystanie z innych narzędzi, w szczególności z ADOS-2 i ADI-R.

Proponowane szkolenie jest wstępem do szkolenia trenerskiego z narzędzia ACIA.

Jesteś zainteresowany szkoleniem? Napisz do nas: acia@jim.org.

Osoba prowadząca
dr Jeremy Parr Twórca narzędzia ACIA. Jest konsultantem w dziedzinie zaburzeń neurorozwojowych u dzieci w Great North Children’s Hospital oraz wykładowcą na Uniwersytecie w Newcastle (UK). Dr Parr zajmuje się diagnozowaniem, leczeniem i interwencjami w obszarze spektrum autyzmu i zaburzeń neurorozwojowych. Jego badania mają charakter translacyjny i służą nie tylko pozyskaniu nowej wiedzy ale przede wszystkim poprawie zdrowia i jakości życia osób z zaburzeniami neurorozwojowymi. Dr Parr jest również aktywnie zaangażowany w wykorzystywanie osiągnięć nauki i medycyny dla ulepszenia jakości i zakresu świadczeń zdrowotnych dostępnych dla tej grupy osób.
Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam