KRS 0000127075
Copy Copied to clipboard
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996
ADI-R. Zrewidowany wywiad do diagnozy klinicznej. SZKOLENIE STACJONARNE 29-31.08.2023 r.
JiM Foundation
105 Tatrzanska Street
93-279 Lodz
29.08.2023
09:00
*cena dzięki darczyńcom - 2250 PLN

W przypadku tego narzędzia, w odróżnieniu od ADOS-2, osoba diagnozowana nie jest obecna w czasie przeprowadzania badania. W rozmowie ze specjalistą bierze udział rodzic, opiekun, partner lub inna osoba z bliskiego otoczenia. W celu zebrania jak najbardziej szczegółowych i wiarygodnych informacji korzysta się z protokołu zawierającego 93 pytania, dlatego przeprowadzenie tej procedury jest czasochłonne- zajmuje zazwyczaj od 1,5 do 2,5 godziny. Po wypełnieniu protokołu wywiadu odpowiedziami, diagnosta uzupełnia arkusz algorytmów, który wskazuje wynik badania.

Diagnosta korzystający z narzędzia ADI-R powinien mieć doświadczenie w pracy z osobami w spektrum, znać sposób ich funkcjonowania, umieć wychwycić objawy spektrum autyzmu przejawiające się w zachowaniu, ale przede wszystkim powinien mieć doświadczenie w przeprowadzaniu wywiadów klinicznych.

W badaniu brane są pod uwagę trzy aspekty funkcjonowania osoby diagnozowanej:

 • Sposób komunikowania się i język wypowiedzi,
 • Relacje społeczne z uwzględnieniem stereotypowych, powtarzalnych zachowań,
 • Zainteresowania.

 

 

Osoba chcąca wykorzystywać w swojej pracy diagnostyczno- terapeutycznej ADI-R może nabyć kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniu „ADI-R. Zrewidowany wywiad do diagnozy klinicznej”.

 

 

Szkolenie skierowane jest do osób posiadających:

- Master's degree in the field:

 • psychology,
 • pedagogy,
 • speech therapy,
 • Those holding a medical degree (including those in the process of specialization),
 • RELATED.

– doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju oraz w stosowaniu narzędzi diagnostycznych.

 

Każdy uczestnik zobowiązany jest do przesłania dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje tj. skan dyplomu potwierdzający wykształcenie oraz biogram/CV na adres adir@jim.org, najpóźniej w przeciągu 3 dni roboczych od potwierdzenia zapisu na szkolenie. W przypadku nieprzesłania kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia osoby z listy uczestników.

 

INFORMACJE O SZKOLENIU ADI-R:

 • The training is conducted in Polish.
 • Szkolenie odbywa się stacjonarnie w siedzibie Fundacji JiM w Łodzi.
 • The theoretical part of the training lasts 3 days. A 45-minute break is scheduled each day.
 • Szczegóły dot. uzyskania kwalifikacji przedstawia trener podczas szkolenia.
 • Materiały szkoleniowe, w tym arkusze narzędzia zapewnia Organizator.

Istnieje możliwość zakupu Podręcznika ADI-R na stronie www.practest.com.pl.

 

Po części teoretycznej każdy z uczestników otrzyma zadanie do wykonania, a na podstawie jego zaliczenia otrzyma certyfikat diagnosty ADI-R.

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma bezpłatny i nieograniczony dostęp do zamkniętej grupy na FB, dedykowanej specjalistom posiadającym uprawnienia do przeprowadzania ADI-R.

 

 

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

The training is conducted by
Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam