KRS 0000127075
Copy Copied to clipboard
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996

Andrzej Duda podpisał ustawę – koniec z automatycznym przedłużaniem orzeczeń.

 

Prezydent Andrzej Duda właśnie podpisał ustawę, w której uchylono artykuł dotyczący przedłużenia terminu ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce związaną z pandemią COVID-19 z ustawy z 2 marca 2020.

Ze względu na trwającą w Polsce od 2020 roku pandemię orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności były automatycznie przedłużane. Rozwiązanie to miało zapewnić bezpieczeństwo epidemiologiczne i zlikwidować konieczność cyklicznych spotkań z komisją. Jednak z tym koniec.

 

NOWE TERMINY

W art. 23 powołanej ustawy wskazano terminy, do których wybrane orzeczenia zachowają ważność. Zgodnie z treścią przepisu:

Pierwotny termin upłynięcia ważności  Zachowanie ważności
do 31 grudnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. do dnia 31 marca 2024 r.
od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu do dnia 30 września 2024 r. – jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia

 

Co to oznacza?

Orzeczenia nie stracą ważności z dnia na dzień, a prawo do świadczeń wynikających posiadanych orzeczeń będzie przedłużone do dnia ważności orzeczenia. Istotne jest przeanalizowanie, który z terminów ważności będzie obowiązywał w danym przypadku.

 

O czym warto pamiętać?

Przepisy dot. ważności orzeczeń wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy. Wniosek o wydanie nowego orzeczenia można złożyć wcześniej niż wskazany termin upływu ważności, jednak w takim przypadku orzeczenie będzie ważne do czasu wydania nowego. Ze względu na dużą liczbę wniosków składanych w podobnym terminie czas oczekiwania na rozstrzygnięcie może być wydłużony.

 

Masz pytania?

Napisz do nas. Prawnicy z Fundacji JiM, po analizie zgłoszenia oraz załączonych dokumentów, wskażą przysługujące Ci prawa i możliwe rozwiązania, prześlą wzór pisma lub sporządzą jego projekt w Twoim imieniu. Skontaktujesz się z nimi TUTAJ lub mailowo: rzecznictwo@jim.org

See also
Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam