KRS 0000127075
Copy Copied to clipboard
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996

For the media

Media contact

e-mail: komunikacja@jim.org

Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam