KRS 0000127075
Copy Copied to clipboard
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996

Kindergarten

JiM Kindergarten

JiM Kindergarten

Przedszkole terapeutyczne Fundacji JiM specjalizuje się w terapii dzieci w spektrum autyzmu. W bezpłatnym przedszkolu dla dzieci autystycznych, pod okiem certyfikowanych specjalistów maluchy uczą się samodzielności oraz umiejętności społecznych. Działania edukacyjne są ukierunkowane na zaspokajanie specyficznych potrzeb edukacyjnych wychowanków autystycznych oraz innymi niepełnosprawnościami, odpowiednio do ich możliwości psychofizycznych. W specjalnie przygotowanych salach dzieci przygotowują się do rozpoczęcia dalszej nauki. Wiodącą formą terapii w Przedszkolu JiM jest Stosowana Analiza Zachowania (eng. Applied Behavior Analysis), będąca terapią pierwszego wyboru na świecie w obszarze autyzmu.

Why therapy according to Applied Behavior Analysis?

Terapia według Stosowanej Analizy Zachowania skupia się na mocnych stronach dziecka, pomaga je rozwijać i wzmacniać. Jest to skuteczna metoda uczenia dzieci z deficytami, nowych umiejętności rozwojowych. Dodatkowo redukuje zachowania niepożądane, utrudniające codzienne funkcjonowanie dzieci autystycznych. SAZ utrzymuje efekty terapii, czyli generalizuje i utrwala zdobyte umiejętności w różnych środowiskach w celu poprawy jakości życia dziecka i rodziny.

JiM Preschool is:

- Free facility for children with autism
- Access to doctors and specialists from the JiM Clinic
- Therapy according to Applied Behavior Analysis
- Development of communication in the child
- Care for children all year round, including vacations
- Integration of children in a peer environment, also through cooperation with an integrated kindergarten

Opening hours

Preschool:
Monday - Friday 08:00 - 15:30
Saturday - Sunday
Closed

Secretariat:
Monday - Thursday 08:30 - 14:30
Friday
10:00 am - 4:00pm
Saturday - Sunday
Closed

Outside secretarial hours, all documents can be submitted at the registration desk

Download the application

 

Contact

Tatrzanska 105, 93-279 Lodz
Tel. +48 42 643 46 70

Do you want to enroll your child in JiM Preschool? Get in touch with us!
Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam