KRS 0000127075
Copy Copied to clipboard
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996

What is autism?

What is autism?

What is autism?

Autyzm to odmienny od typowego sposób rozwoju człowieka, objawiający się różnicami w sposobie komunikacji, nawiązywania relacji, wyrażania emocji, uczenia się oraz różnorodnym schematem zachowań. Każda osoba autystyczna jest indywidualnością, a wymienione wcześniej cechy mogą występować w różnym natężeniu. Autyzm dotyczy wielu obszarów funkcjonowania  i sprawia, że osoby ze spektrum rozwijają się inaczej.

AUTISM AFFECTS 1 IN 100 PEOPLE IN POLAND.

Why do we talk about the autism spectrum?

W przypadku autyzmu mówi się o spektrum stanów, ponieważ nie istnieje jeden wzorzec poziomu funkcjonowania charakteryzujący osoby autystyczne. Oznacza to, że autyzm może przyjmować zupełnie inną postać, od łagodnych objawów, po bardzo nasilone, utrudniające funkcjonowanie w każdej sferze życia.

Can autism be cured?

Autyzm towarzyszy osobie przez całe życie, jednak dzięki odpowiedniej opiece i właściwie dobranej terapii można w znaczącym stopniu poprawić jej funkcjonowanie. Im wcześniejsza diagnoza i idąca za nią indywidualna terapia, tym większa szansa na poprawienie jakości życia osób autystycznych i ich rodzin.

Autism in adults

Typically, autism is diagnosed in the early years of life, while there are times when diagnosis is made only in adults. It uses diagnostic tools and aids adapted to the person's age. Special attention is also paid to the person's daily functioning.

Podobnie jak dzieci autystyczne, osoby dorosłe mogą mieć trudności z relacjami międzyludzkimi, przekazywaniem komunikatów werbalnych czy wykazywać niechęć do zmian. Dla jakości ich codziennego życia kluczowe są jak najwcześniejsza diagnoza oraz działania terapeutyczne, które pozwalają zdobyć im umiejętności pozwalające żyć samodzielnie, pracować i funkcjonować w społeczeństwie.

Signs and symptoms of autism

Pierwsze sygnały autyzmu mogą pojawić się przed 3 rokiem życia. Zdarza się jednak, że już w okresie niemowlęcym rodzice zauważają, że ich dziecko rozwija się inaczej. Nie istnieje całościowy wzorzec stanów, jednak rodzice powinni zwrócić szczególną uwagę na niektóre zachowania dziecka.

How to recognize the first signs of autism?

Your child:

 • Does not speak or has trouble speaking.
 • He doesn't interact and interact with other people.
 • Manifests stereotypical behavior and play (e.g.: waving hands, using unusual objects to play with, arranging toys in long rows).
 • He does not make eye contact.
 • It does not imitate.
 • Does not follow simple commands (e.g., sit, give).
 • He has difficulty focusing attention.

Signals of autism associated with speech and communication disorders

The symptoms of autism largely involve the sphere of communication. The child may have trouble making friends and simply talking to others.

The first of the signals that a parent should pay attention to is the lack of babbling. In addition to the lack of speech onset, it can also be poor facial expressions and infrequent displays of emotion.

Difficulties in establishing contact with the child

Parents of children who are later diagnosed with autism often mention that even in infancy there were times when the child would wander with his eyes and appear absent-minded.

Symptomy stanów w spektrum autyzmu mogą być widoczne podczas prób zaangażowania dziecka w zabawę lub inne wspólne aktywności, zarówno przez rodziców, jak i rówieśników. Może być to brak reakcji dziecka na podawaną zabawkę lub pokazywany przedmiot. Powtarzająca się sytuacja, gdy dziecko nie będzie zainteresowane, powinna skłonić rodziców do zbadania, z czego wynika brak entuzjazmu u dziecka.

Pay particular attention to the child's reaction after attempting to make contact with a smile or saying his name. Repeated lack of response to these messages, can be considered alarming.

 Other signals of the autism spectrum

 • Rutynowe czynności. Zabawa dziecka autystycznego często przebiega w ten sam sposób, tą samą zabawką przez wiele godzin – podejrzenia może więc wzbudzić sytuacja, gdy dziecko dobrze czuje się wykonując rutynowe czynności przez dłuższy czas.
 • Staring at one point for a long time. This could be staring at the hands of a clock for hours, the laundry in the washing machine or the windshield wipers of a car.
 • Nieprzywiązywanie się do osób, które cyklicznie pojawiają się w domu. Na pierwszy rzut oka wygląda to, jakby dziecko ignorowało przyjazd babci czy cioci, ale w rzeczywistości może to być sygnał stanów w spektrum.
 • The child does not like to be touched or even does not allow himself to be touched. Parents should investigate the cause of this behavior and consult a specialist about their concerns.
 • Stereotypical behaviors, such as waving hands for no reason or going in circles for long periods of time. These are quite specific, and parents are able to notice whether it is a momentary game or a cyclically recurring, unwarranted activity.
 • Self-stimulation. These are behaviors designed to provide sensory experiences for themselves. During autostimulation, the child focuses maximum attention on them and is usually unable to focus on processing other stimuli from the environment. These behaviors can stimulate each of the five senses. Examples include jumping up, waving hands, hitting the table, rhythmically swaying in different directions or walking in a circle.
  Self-stimulation can occur continuously, or occur only at specific times such as when bored, anxious or feeling stressed.
 • Życie w schemacie. Osoby autystyczne bardzo często opracowują swoje schematy zachowań, które pozwalają im odnaleźć się w typowych czynnościach, jak np. nalewanie do szklanki tej samej ilości napoju czy ubieranie się zawsze w tej samej kolejności. Schematy te często przypominają rytuały, które wiążą się z codziennymi sytuacjami, takimi jak wyjście do sklepu, droga do szkoły czy nawet zadawania tego samego pytania. Dziecko autystyczne może oczekiwać tej samej odpowiedzi, za każdym razem, gdy je zadaje. Dodatkowo osoby w spektrum bardzo przywiązują się do harmonogramu dnia, którego przebieg punkt po punkcie daje im poczucie spokoju i bezpieczeństwa. Istotny jest dla nich punktualny przebieg każdej z zaplanowanych czynności. Do ogromnego niepokoju może prowadzić je sytuacja, gdy wypracowany wcześniej schemat nie może się spełnić.

Autyzm to ocean możliwości. Wspomniane symptomy to jedynie wskazówki – mogą pojawić się u dzieci autystycznych w różnej konfiguracji i nasileniu. Jeżeli zauważysz któreś z nich u swojego dziecka, poproś o skierowanie do placówki oferującej diagnozę lub skorzystaj z prywatnych poradni.

Do oceny ryzyka wystąpienia stanów w spektrum autyzmu wykorzystuje się badanie przesiewowe M-CHAT- R/F. Narzędzia może być używane zarówno przez  specjalistę w procesie diagnozy, jak i w ramach wizyt kontrolnych u lekarza rodzinnego, a także w domu przez rodzica. Diagnozę autyzmu może postawić jedynie specjalista.

Pamiętajmy, że autyzm wpływa na całe życie. Dlatego tak ważna jest akceptacja i zrozumienie. Bo razem możemy stworzyć lepszy świat dla osób autystycznych!

Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam