KRS 0000127075
Copy Copied to clipboard
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996
Rodzic zawsze wie. Rola rodziców w procesie diagnostycznym spektrum autyzmu (narzędzia ADOS-2 i ADI-R) PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE
Online
16.05.2024
18:00 - 19:00
- 0 PLN

W trakcie webinaru przyjrzymy się roli rodziców w procesie diagnozowania autyzmu w kontekście dwóch najczęściej używanych narzędzi diagnostycznych tj. ADOS-2 i ADI-R. Przypomnimy, jak wygląda proces diagnozy i dlaczego wspomniane narzędzia stanowić powinny kluczowy element „wyposażenia” każdego specjalisty, zajmującego się w swojej praktyce zawodowej diagnozowaniem spektrum autyzmu (ASD) u dzieci, młodzieży i dorosłych.

Webinar adresowany jest do psychiatrów, psychologów, terapeutów i innych specjalistów zaangażowanych w proces diagnozy autyzmu oraz rodziców, w tym zarówno mających własne doświadczenia wynikające z zakończonego już procesu diagnozy dziecka jak i będących na początku tej drogi.

  • Uczestnicy webinaru zdobędą wiedzę na temat kluczowych narzędzi diagnostycznych stosowanych przez specjalistów w diagnozie zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz roli rodziców w procesie diagnozy
  • Spotkanie będzie odbywać się za pośrednictwem platformy YouTube.
  • Organizator zapewnia tłumaczenie całego wydarzenia.
  • Link do spotkania zostanie przesłany na adres mailowy podany w zgłoszeniu najpóźniej 24h przed startem wydarzenia.
  • Udział w webinarze jest bezpłatny.

Osoba prowadząca
Emma Woodhouse Jest psycholożką, współzałożycielką i dyrektorką Compass Psychology, specjalistycznej poradni skupiającej specjalistów zajmujących się spektrum autyzmu i ADHD oraz posiadających bogate doświadczenie w zakresie tzw. stanów współistniejących. Wcześniej pracowała m.in. w Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience w King's College London, Maudsley Autism & ADHD Assessment Service, National Autism Unit (Bethlem Royal Hospital) oraz w Anna Freud National Centre for Children & Families. Emma jest międzynarodową trenerką i superwizorką prowadzącą szkolenia z ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule –Second Edition / Plan obserwacji diagnostycznej autyzmu – druga edycja) oraz ADI-R (Autism Diagnostic Interview – Revised / Wywiad do diagnozy autyzmu – wersja zrewidowana). W swojej praktyce zawodowej przeprowadziła ponad 2000 ocen ADOS-2 i ADI-R, pracując terapeutycznie zarówno z dorosłymi jak i dziećmi. Emma jest także wykwalifikowaną terapeutką i członkiem British Association of Counselling & Psychotherapy (BACP) oraz członkiem UK ADHD Partnership. Oprócz autyzmu i ADHD specjalizuje się w pracy z osobami z zaburzeniami osobowości oraz z więźniami (osadzonymi).
Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam