KRS 0000127075
Copy Copied to clipboard
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996
Szkolna przygoda: tworzenie przyjaznego środowiska dla dzieci neuroatypowych PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE
Online
25.04.2024
17:00 - 18:00
- 0 PLN

W trakcie spotkania omówimy najlepsze praktyki, które pomagają stworzyć środowisko edukacyjne sprzyjające rozwojowi dzieci w spektrum autyzmu i ADHD. Poznamy doświadczenia z innych krajów i dowiemy się czym są „reasonable adjustments”. Zastanowimy się też wspólnie, czy rzeczywiście potrzeba dużych pieniędzy, aby uczynić szkołę bardziej przyjazną i wspierającą dla wszystkich uczniów, niezależnie od ich indywidualnych potrzeb.

Webinar adresowany jest psychiatrów, psychologów, terapeutów i innych specjalistów, a także do innych osób zainteresowanych edukacją, w tym edukacją włączającą oraz neuroróżnorodności w kontekście szkoły

Uczestnicy webinaru zdobędą wiedzę na temat zmian, które można wprowadzić w środowisku szkolnym, aby uczynić je bardziej przyjaznym dla neuroróżnorodnych uczniów.

  • Spotkanie będzie odbywać się za pośrednictwem platformy YouTube.
  • Organizator zapewnia tłumaczenie całego wydarzenia.
  • Link do spotkania zostanie przesłany na adres mailowy podany w zgłoszeniu najpóźniej 24h przed startem wydarzenia.
  • Udział w webinarze jest bezpłatny.

Osoba prowadząca
Dr Simon Wallace Od wielu lat zajmuje się tematem autyzmu. W trakcie ostatnich 30 lat aktywnie uczestniczył w różnorodnych projektach badawczych, prowadzonych m.in. w Instytucie Psychiatrii King’s College London, jak i na Uniwersytecie Oksfordzkim. Współpracował również z wieloma wiodącymi organizacjami wspierającymi osoby w spektrum (np. Autistica), pełniąc w nich kluczowe funkcje m.in. dyrektora ds. badań. Od kilku lat działa jako niezależny konsultant, doradzając różnym organizacjom i wspomagając je w podejmowaniu strategicznych decyzji. W ramach swoje działalności badawczej dr Wallace współpracuje ściśle z kolegami z Uniwersytetu w Birmingham (UK) a ich współpraca dotyczy przede wszystkim edukacji i działań mających na celu poprawę sytuacji osób w spektrum autyzmu w momencie wchodzenia na rynek pracy.
Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam