KRS 0000127075
Copy Copied to clipboard
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996
DOBRZYCOWKA Dobrzyca 27 660 885 475 no https://www.facebook.com/dobrzycowka/

Nook of Inspiration Dobrzyckova offers accommodation and active recreation, workshops and activities for adults, young people, and children at a 10% discount.

Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam