KRS 0000127075
Copy Copied to clipboard
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996
KNIEJA 21 Forest Street 667 021 515 osrodek@knieja-rajgrod.pl http://www.knieja-rajgrod.pl/home/

Knieja Recreation Center is a place with the possibility of green schools, sports camps, rehabilitation stays and special events. The place offers a 5% to 10% discount on resort accommodations and rehabilitation stays.

Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam