KRS 0000127075
Copy Copied to clipboard
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996
NONPUBLIC PSYCH.-PED. CLINIC. ANNA SALIJ-SZYSZKA Piastowska Street 18/S1 697 024 805 niepublicznaporadniabielawa@wp.pl http://poradniabielawa.pl/

Non-public Psychological and Pedagogical Clinic in Bielawa offers therapeutic classes to JiM Club members at a 7% discount.

Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam