KRS 0000127075
Copy Copied to clipboard
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996
POLANIKA 95 Laskowa Street (+48) 41 260 50 60 polanika@polanika.pl https://www.polanika.pl/

Polanika is a rehabilitation center that has been in existence since May 2014 , specializing in the rehabilitation of children. The company offers a 5% discount on the rehabilitation stays it organizes.

Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam