KRS 0000127075
Copy Copied to clipboard
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996
HERE 14D Polna St. 793 083 999 siutajspzoo@gmail.com http://www.siutaj.pl/

Siutaj Ltd. aims to help patients with health problems. It offers rehabilitation and massage in the office and with travel at a price reduced by PLN 10 per treatment compared to the standard price list.

Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam