KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996

Fundacja JiM na Kongresie Autism-Europe

Ponad 2000 osób ze spektrum, rodziców i specjalistów z całego świata, zebrało się w Nicei aby dzielić się zdobytą wiedzą w dziedzinie autyzmu. Tutaj wymieniają się doświadczeniami i wypracowują zmiany, dobre dla osób z autyzmem. Wśród nich są również eksperci Fundacji JiM.

12 Międzynarodowy Kongres Autism-Europe, organizowany w dniach 13-15 września w Nicei, odbywa się pod hasłem „Nowa dynamika dla Zmian i Inkluzji”.

Organizatorom kongresu zależało aby międzynarodowe badania naukowe w dziedzinie autyzmu, przełożyć na konkretne zmiany i wspierać włączenie w społeczeństwo osób z autyzmem, w każdym wieku, niezależnie od ich potrzeb. Wszyscy zainteresowani spotkali się tutaj aby wymieniać doświadczenia
i zastanowić się, jak można polepszyć życie osób z autyzmem.

W wielu krajach ciągle występują trudności z diagnozowaniem autyzmu lub diagnoza odbywa się zbyt późno, dlatego tak ważne jest dzielenie się wiedzą, która poprawia tę sytuację. Istotne jest również wypracowanie metody integracji osób z autyzmem w szkole i pracy, w sporcie i podczas zajęć rekreacyjnych,
a także w celu wsparcia rodziny.

Wśród zagadnień omawianych na kongresie znajdują się: badania i etyka, język i komunikacja czy płeć
i seksualność. Poruszane są również tematy z zakresu: diagnostyki, dostępu do edukacji i zatrudnienia, integracji i życia społecznego, zdrowia psychicznego i fizycznego oraz interwencji. Na licznych stoiskach organizacje i fundacje, między innymi JiM, prezentują swoją działalność.

Kolejny Kongres Autism-Europe, zaplanowany na 2022 rok, odbędzie się w Polsce w Krakowie. Organizatorem Kongresu jest Fundacja JiM. 

O Kongresie Autism-Europe:
Międzynarodowe Kongresy Autism-Europe mają za zadanie dzielić się najnowszą praktyczną i naukową wiedzą na temat autyzmu z jak największą liczbą odbiorców, w tym z osobami z autyzmem, naukowcami, specjalistami
i rodzicami. Kongresy odbywają się co trzy lata, za każdym razem są organizowane przez inną organizację zajmującą się autyzmem w danym kraju europejskim. Organizacja będąca członkiem Autism-Europe, która przygotowuje kongres jest wybierana przez Zgromadzenie Ogólne Autism-Europe.

Zobacz także
Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam