KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996

Fundacja JiM z dofinansowaniem w ramach grantu PFRON

Celem projektu „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia uczestnikom zajęć prowadzonych przez warsztaty terapii zajęciowej oraz zajęć prowadzonych w ramach zadań zlecanych przez PFRON. Założeniem programu, w ramach którego otrzymaliśmy środki finansowe, jest wsparcie WTZ-ów w bezpiecznym funkcjonowaniu w okresie epidemii oraz prowadzeniu zajęć z zakresu rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami zgodnie z zaleceniami epidemiologicznymi.

Uzyskane w ramach grantu środki finansowe można przeznaczyć na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnością oraz na środki dezynfekcyjne i niezbędne wyposażenie potrzebne do prawidłowego ich stosowania.

Wśród materiałów zakupionych z otrzymanych środków znalazły się m.in. płyn do dezynfekcji, przyłbice, maseczki i rękawice ochronne.

Zobacz także
Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam