III-stopniowe szkolenie Stosowanej Analizy Zachowania

III-stopniowe szkolenie Stosowanej Analizy Zachowania

Celem szkolenia jest  zapoznanie uczestników z podstawami teoretycznymi terapii wg. Stosowanej Analizy Zachowania (SAZ). W trakcie szkolenia uczestnicy poznają metodę terapii autyzmu, będącą pierwszym wyborem na świecie.

Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli, terapeutów i innych osób zainteresowanych pracą z dziećmi z autyzmem oraz dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju.

Zagadnienia programowe:

 • charakterystyka zaburzeń w spektrum autyzmu;
 • diagnoza autyzmu – etapy i proces;
 • Stosowana Analiza Zachowania jako nauka;
 • podstawowe zasady SAZ;
 • kształtowanie systemu motywacyjnego;
 • radzenie sobie z zachowaniami trudnymi;
 • zachowania trudne występujące u osób ze spektrum autyzmu;
 • metody rozwijające komunikowanie się, umiejętności społeczne oraz umiejętności przedszkolne i szkolne;
 • zasady budowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych;
 • zbieranie i analiza danych;
 • zasady prowadzenia zajęć grupowych z dziećmi ze spektrum zaburzeń autystycznych;
 • integracja dzieci z autyzmem z dziećmi neurotypowymi;

KOSZT SZKOLENIA:

 • 1 200 zł / os.
 • 1 000 zł / os. (dla członków Klubu JiM )

Interesuje Cię to szkolenie? Masz pytania?

Napisz do nas na adres: szkolenia@jim.org

Ty też możesz pomóc Już 1 na 100 dzieci ma autyzm. Zmień ich życie na lepsze. Pomagam