KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996

Informacja w sprawie nieuprawnionego dostępu do serwerów Fundacji JiM

Jeden z serwerów, na których Fundacja JiM gromadziła dane potrzebne w codziennej pracy, został zainfekowany przez wirus. Były tam dokumenty wewnętrzne fundacji: procedury, strategie działań i dane finansowe. Wśród zaszyfrowanych plików znalazły się też dane osobowe pracowników, uczestników szkoleń i darczyńców, posiadaczy subkont. W związku z tym, że te nieuprawnione działania z zewnątrz mogły naruszyć bezpieczeństwo zawartych na serwerze danych osobowych, poinformowaliśmy o wszystkim Urząd Ochrony Danych Osobowych, a osoby, których dane były na serwerze otrzymają także szczegółowe informacje na ten temat drogą mailową.
Na ten moment nie mamy żadnych pewnych informacji, żeby skopiowano jakiekolwiek dane. Nie ma też podstaw, by sądzić, że celem ataku było działanie na szkodę osób, których dane znajdowały się w zablokowanych plikach. Pewne jest, że chodziło o żądanie pieniędzy za odblokowanie dostępu. Mimo braku potwierdzenia, że dane mogły wyciec, czujemy się w obowiązku poinformować o całej sprawie wszystkich zainteresowanych.
Podkreślamy, że praca fundacji nie została zakłócona. Posiadamy kopię większości danych zgromadzonych na zainfekowanym serwerze, która znajduje się na innym zasobie informatycznym. Ponadto niezależni eksperci szczegółowo przenalizowali nasz system informatyczny, zarekomendowali uzupełnienie i rozszerzenie obecnych zabezpieczeń, co niezwłocznie wprowadziliśmy. Nowy system zgodnie z zalecaniami ekspertów jest wdrażany i optymalizowany, aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości.
Ataki internetowych przestępców są skierowane na uzyskanie korzyści finansowych od firm i organizacji, które są przez nich atakowane. Fundacja JiM nie zgodziła się na to. Odzyskaliśmy część danych, a o próbie szantażu poinformowaliśmy prokuraturę. Natychmiast rozpoczęliśmy działania z zewnętrznymi ekspertami, aby wyposażyć Fundację w jeszcze silniejsze systemy zabezpieczeń.
Osoby zainteresowane dodatkowymi informacjami o sprawie prosimy o kontakt na adres mailowy iod@jim.org

Zobacz także
Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam