KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996
Porozumienie o Wolontariacie
Porozumienie o wolontariacie między Fundacją JiM z siedzibą w Łodzi przy ul. Tatrzańskiej 105, 93-279 Łódź, wpisaną do KRS pod numerem 127075, NIP 7282455613, REGON 473070238 reprezentowaną przez Zarząd Fundacji, zwaną dalej Korzystającą a
Porozumienie zostaje zawarte na okres powyżej 30 dni.
//
//
* pole wymagane
Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam