Interwencje

1 Krok 1
2 Krok 2
Kategoria problemu (wybierz z listy)
Opis problemu
Czy w sprawie podjęto już jakieś decyzje?
Tak
Nie
Czy podjęte zostały samodzielne zadania?
Tak
Nie
Dokumentacja
Dodaj skany dokumentów
Możliwość dodania plików PDF/JPG/PNG maksymalnie o rozmiarze 1MB/plik
Imię
To pole wymaga uzupełnienia
Nazwisko
Adres e-mail
Numer telefonu
Tak, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka oraz ich publikcję w Subkonta JiM, a także wysłanie informacji przez Fundacja JiM w celu realizacji celów statutowych fundacji.