KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996

Zobacz kto zdobył grant na międzynarodową konferencję INSAR 2023!

 

Poznaj naszych grantobiorców!

Fundacja JiM informuje, że w efekcie prac z udziałem niezależnych recenzentów do udziału w projekcie Naukowo o spektrum zostały wybrane 3 osoby:

Dr Maja Drzazga-Lech

Pracownik naukowy w Instytucie Socjologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Jej badania koncentrują się m.in. na ruchach samorzeczniczych, równym dostępie do służby zdrowia osób autystycznych, ale także na zdrowiu psychicznym osób nieneurotypowych.

W swojej pracy kieruje się wspieraniem osób autystycznych w Polsce z poszanowaniem integracji społecznej. Jednym z celów jej badań naukowych jest wypracowanie i upowszechnienie dobrych praktyk, których wdrożenie pomoże w procesie osiągania dobrostanu osób autystycznych w wymiarze fizycznym, psychicznym i społecznym, z czym może pomóc jej udział w konferencji INSAR.

Dr Anna Anzulewicz

Adiunkt w Zakładzie Psychologii Rozwoju Człowieka na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie prowadzi badania dotyczące ruchowych korelatów atypowego rozwoju za pomocą ubieralnych sensorów (ang. wearables).

Jej przyszłe badania będą poświęcone opracowaniu metod oceny wzorców ruchowych związanych ze spektrum autyzmu przy użyciu czujników i sztucznej inteligencji w celu wczesnej i precyzyjnej oceny rozwoju. INSAR będzie dla niej m.in. okazją do rozpoczęcia nowej współpracy i poznania najnowszych postępów w diagnostyce i terapii autyzmu.

Dra Katarzyna Góra

Pracownik naukowy w Katedrze Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Obecnie prowadzi badania pilotażowe dotyczące analizy języka dyskursu na temat autyzmu w mediach społecznościowych. Koncentruje się na przyczynach i celach powstawania polskich grup Facebookowych na temat autyzmu i ich członkach.

Uważa, że badania dotyczące autyzmu, które koncentrują się na polskiej społeczności mogą mieć znaczący wpływ na poprawę jakości życia osób ze spektrum w Polsce. Udział w konferencji INSAR m.in. zwiększy jej zdolność wnoszenia wkładu w najnowsze i najnowocześniejsze badania w tematyce autyzmu.

Wszystkim Paniom gratulujemy. Wszyscy zakwalifikowani otrzymali grant na konferencję INSAR 2023.

 

Nowy projekt dla nauki!

Fundacja JiM rozpoczyna nowy projekt: Naukowo o spektrum, którego celem jest popularyzacja wiedzy na temat autyzmu w społeczeństwie, a także zwiększenie dostępu do eksperckiej wiedzy m.in. poprzez zwiększanie dostępności do ważnych wydarzeń naukowych i międzynarodowych konferencji. Projekt ma umożliwić i usprawnić przepływ wiedzy między środowiskiem naukowym, a osobami zainteresowanymi tematyką spektrum autyzmu.

Zdobądź grant na międzynarodową konferencję INSAR 2023!

Pierwszym krokiem podjętym w ramach projektu jest Grant na międzynarodową konferencję INSAR. Fundacja JiM sfinansuje 5 miejsc dla młodych polskich naukowców na spotkaniu INSAR w Sztokholmie w dniach 3-6 maja 2023 r. Grant jest skierowany do naukowców, których badania dotyczą autyzmu lub tematu pokrewnego. Fundacja JiM oferuje wsparcie w dostępie do wiedzy na temat autyzmu i umożliwia jej rozpowszechnianie. INSAR czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie dla Badań nad Autyzmem organizuje swoje cykliczne spotkania naukowe raz do roku, w celu wymiany wiedzy i informacji na temat postępów badawczych wśród członków społeczności naukowej z całego świata. Dołącz do nich!

Zbudujmy razem naukowa społeczność wokół spektrum autyzmu!

Aby zgłosić swoją kandydaturę, prosimy o wypełnienie formularza:

Każdy Kandydat musi wypełnić formularz online w języku angielskim. Dopiero kiedy otrzyma potwierdzenie email od Fundacji JiM, można uznać zgłoszenie jako złożone. Następnie każdy Kandydat zostanie poproszony o przesłanie listu rekomendacyjnego w wyznaczonym indywidualnie terminie.

Wymagania dotyczące Kandydatów:

 1. Kandydat musi być obywatelem polskim, mieszkającym obecnie w Polsce.
 2. Badania, które przeprowadza Kandydat muszą dotyczyć autyzmu lub tematu pokrewnego (jak np. ADHD w korelacji do autyzmu).
 3. Kandydat musi mieć tytuł doktora, nadany w ciągu ostatnich 10 lat.
 4. Kandydat musi mieć za sobą przynajmniej jedną publikację naukową w uznanym periodyku naukowym (poza swoją pracą doktorską). Publikacja musi dotyczyć autyzmu lub tematu pokrewnego.
 5. Kandydat zobowiązuje się przedstawić list rekomendacyjny od pracownika naukowego, który jest jego bezpośrednim przełożonym na uczelni. Ta osoba powinna też potwierdzić zatrudnienie Kandydata na uczelni.
 6. Kandydat musi doskonale posługiwać się językiem angielskim i wypełnić formularz zgłoszeniowy w języku angielskim.
 7. Kandydat zobowiązuje się podzielić wiedzą zdobytą na konferencji INSAR i wspólnie z Fundacją JiM opracować materiały informacyjne o najnowszych badaniach dot. autyzmu dla społeczności w Polsce.
 8. Kandydat zobowiązuje się do wzięcia udziału w spotkaniu w drugiej połowie 2023 r. ze społecznością autystyczną w Polsce, w ramach konsultacji dot. potrzeb i priorytetów tej społeczności.
 9. Kandydat musi potwierdzić możliwość wylotu do Szwecji w maju.
 10. Kandydat musi potwierdzić dyspozycyjność dot. możliwego spotkania rekrutacyjnego 24 marca 2023 r.

Co oferuje Fundacja JiM:

 1. Grant w maksymalnej wysokości 1500 Euro, pokrywający opłaty za: uczestnictwo w konferencji INSAR, nocleg i podróż.
 2. Skuteczny networking podczas konferencji oraz wsparcie naukowców w stworzeniu materiałów po-konferencyjnych i informacyjnych dla polskiej społeczności.
 3. Zwiększenie wagi badań dotyczących autyzmu dla społeczności autystycznej i innych interesariuszy w Polsce.

Czego oczekujemy po konferencji:

 1. Naukowcy przygotują streszczenie konferencji INSAR dla polskiej społeczności.
 2. Naukowcy przygotują materiały informacyjne dot. najnowszych trendów naukowych, które będą adresować potrzeby polskiej społeczności autystycznej.
 3. Naukowcy wezmą udział w spotkaniach z polską społecznością autystyczną, na których podzielą się wiedzą zdobytą podczas konferencji dot. najnowszych badań w temacie autyzmu.

Harmonogram

7 lutego 2023 r. – otwarcie formularza zgłoszeniowego

6 marca 2023 r. – zakończenie zbierania zgłoszeń przez formularz

23 marca 2023 r. – zakończenie procesu recenzowania zgłoszeń

24 marca 2023 r. – dodatkowe spotkania rekrutacyjne (jeżeli będzie taka potrzeba po procesie recenzji)

2 kwietnia 2023 r. – ogłoszenie decyzji. Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach tego samego dnia

Potrzebujesz więcej informacji nt. INSAR? Odwiedź stronę internetową wydarzenia:

www.autism-insar.org/page/2023AnnMtg

 

Do pobrania:

Zgoda marketingowa – INSAR (1)

Regulamin Naukowo o spektrum

 

Zobacz także
Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam