KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996

JiM radzi: powrót dziecka z autyzmem do szkoły. Czy rodzic może wejść do placówki?

Nowy rok szkolny przyniósł wiele wątpliwości w kwestii wejścia rodzica lub opiekuna na teren szkoły, do której uczęszcza dziecko w spektrum autyzmu. Dyrektorzy i nauczyciele odmawiają takiej możliwości, powołując się na specjalne środki bezpieczeństwa w związku z panująca epidemią koronawirusa. Podpowiadamy, jak przepisy prawne odnoszą się do tego typu sprawy.

Co do zasady: jeżeli w orzeczeniu o niepełnosprawności jest przyznany punkt 8 – tzn. konieczność udziału rodzica w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji, a także orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dodatkowo wskazuje na konieczną współpracę rodziców ze szkołą, to są to silne argumenty, na które należy się powołać wskazując, że chce się wspomóc dziecko w szkole.

W przypadku, gdy dziecko ma przyznany punkt 7: w momencie, kiedy znajduje się ono w szkole, to inne osoby dorosłe przebywające w placówce będą sprawować opiekę nad dzieckiem, ponieważ samo nie jest w stanie zaspokoić potrzeb życiowych.

Co ważne, prawo nie reguluje kwestii wchodzenia rodziców na teren szkoły, nie istnieje też przepis zakazujący wstępu rodzicom na teren szkoły. Jednak zgodnie z prawem, to dyrektor odpowiada za dzieci i za warunki panujące w szkole (art. 68 ustawy prawo oświatowe). Obowiązkiem dyrektora szkoły jest taka organizacja pracy szkoły, aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom – w tym, aby nauka miała miejsce w warunkach bezpiecznych, higienicznych i komfortowych. Dyrektor decyduje o formie zapisów w statucie szkoły, w którym powinny się znaleźć wszelkie zasady dotyczące organizacji pracy szkoły.

Obecnie panująca pandemia sprawiła, że w szkołach panuje inna organizacja pracy szkoły i zmieniły się zasady bezpieczeństwa. Najlepiej jest więc najpierw porozmawiać z dyrektorem szkoły na osobności i wyjaśnić swoje stanowisko. Warto posiłkować się dodatkowymi dokumentami – orzeczeniami: o niepełnosprawności i o potrzebie kształcenia specjalnego i jak najbardziej rzeczowo wyjaśnić, jak obecność rodzica/opiekuna będzie mogła pozytywnie wpłynąć na zachowanie dziecka w szkole.

Zobacz także
Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam