KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996

Materiały do pobrania

.download-files { filter: blur(3px); }
Materiały do pobrania

AUTYZM. MAGAZYN KLUBU JiM

Autyzm. Magazyn Klubu JiM (dawniej: Biuletyn Klubu JiM) to magazyn stworzony z myślą o członkach Klubu JiM. To zbiór informacji o autyzmie, tworzonych przez specjalistów z Fundacji JiM oraz dawka wiedzy od innych członków Klubu JiM.
Wszyscy członkowie Klubu otrzymują magazyn w formie papierowej dwa razy w roku. Chcemy, abyście mieli dostęp do wiedzy dostępnej w magazynach zawsze, kiedy jest to potrzebne.

INSTRUKTAŻE DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU

Terapeuci Fundacji JiM przygotowali dla Was narzędzia, które ułatwiają codzienną pracę z dzieckiem również
w środowisku domowym. Wskazujemy, gdzie szukać wsparcia i podpowiadamy, jak pomóc osobom z autyzmem zachować rutynę dnia.

PORADNIKI

 

● Jak nie tracić motywacji do działania w czasach pandemii?

● Jak radzić sobie ze stresem?

● Jak pomóc dziecku oswoić złość?

● Jak wspierać dziecko w powrocie do szkoły po pandemii?

● Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole

● Wsparcie dorosłych osób z autyzmem, ich rodziców i opiekunów

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Aby umożliwić Rodzicom i Opiekunom osób ze spektrum autyzmu kontynuowanie ćwiczeń w domu, Terapeuci Fundacji JiM przygotowali zestawy ćwiczeń z różnych obszarów:

  • ZABAWY – ćwiczenia adresowane zazwyczaj do małej grupy osób (część może być wykonywana w parach), podczas których wykonuje się polecenia osoby prowadzącej, często przy muzyce. Zabawy wymagają umiejętności selekcji informacji dopływających z otoczenia, współpracy, koordynacji wzrokowo-ruchowej. Podczas tych aktywności ćwiczy się również umiejętności zdrowej rywalizacji.
  • KATEGORIE I SKOJARZENIA, czyli ćwiczenia, które polegają na dostrzeganiu cech wspólnych przedmiotów, cech różnicujących oraz porządkowaniu ich według określonej zasady. W ten sposób rozwijane są: logiczne myślenie, wnioskowanie, koncentrowanie uwagi oraz analiza wzrokowa.
  • UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE, a więc wszelkie umiejętności potrzebne do nawiązania i podtrzymania relacji z innymi osobami. Pomagają nam one lepiej zrozumieć emocje, zachowania i intencje innych osób.
  • SAMODZIELNOŚĆ, czyli ćwiczenia rozwijające gotowość dziecka do podejmowania aktywności bez pomocy innych osób. To kształtowanie umiejętności samoobsługowych, a także radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych.
  • ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE – w ramach tej kategorii znajdują się propozycje zabaw i ćwiczeń doskonalących motorykę narządów mowy, a więc gimnastyka artykulacyjna. Obok niej znajdują się ćwiczenia wzbogacające słownictwo oraz stymulujące słuch fonematyczny, uwagę i pamięć słuchową.
  • GRAFOMOTORYKA to zadania mające na celu doskonalenie umiejętności pisania i rysowania, a także naśladowania ruchów. Ćwiczenia grafomotoryczne przygotowują dziecko do samodzielnego pisania i rysowania.
  • ĆWICZENIA MOTORYKA MAŁA – ćwiczenia usprawniające pracę dłoni oraz palców. Ćwiczenia z zakresu motoryki małej wpływają na rozwój: kontroli ruchów ręki oraz palców, manipulowania trzymanymi przedmiotami, zdolności chwytania, a także skoordynowanego posługiwania się obiema rękoma.
  • ĆWICZENIA MOTORYKA DUŻA to aktywność ruchowa, w którą zaangażowane jest całe ciało i która efektywnie stymuluje układ nerwowy. Polega na rozwijaniu sprawności ruchowej, która obejmuje takie umiejętności jak: chodzenie, bieganie, skakanie, pokonywanie przeszkód, gra w piłkę, działania związane z rzutem i celowaniem.
  • MATEMATYKA – służy kształtowaniu myślenia abstrakcyjnego, logicznego, przyczynowo-skutkowego, uczy liczenia, przeliczania, a także rozwija umiejętność rozumienia poleceń prostych i złożonych.

● KATEGORIE I SKOJARZENIA

● UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE

Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam