KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996

Materiały do pobrania

Aby uzyskać dostęp do materiałów wpisz numer karty

Członkowie Klubu JiM mogą pobrać wszystkie do tej pory wydane Biuletyny Klubu JiM oraz materiały dydaktyczne przygotowywane przez Terapeutów Fundacji JiM w wygodnej, mobilnej wersji.

Zapisz się do klubu Wprowadzony kod nie jest poprawny
Materiały do pobrania

AUTYZM. MAGAZYN KLUBU JiM

Autyzm. Magazyn Klubu JiM (dawniej: Biuletyn Klubu JiM) to magazyn stworzony z myślą o członkach Klubu JiM. To zbiór informacji o autyzmie, tworzonych przez specjalistów z Fundacji JiM oraz dawka wiedzy od innych członków Klubu JiM.
Wszyscy członkowie Klubu otrzymują magazyn w formie papierowej dwa razy w roku. Chcemy, abyście mieli dostęp do wiedzy dostępnej w magazynach zawsze, kiedy jest to potrzebne.

INSTRUKTAŻE DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU

Terapeuci Fundacji JiM przygotowali dla Was narzędzia, które ułatwiają codzienną pracę z dzieckiem również
w środowisku domowym. Wskazujemy, gdzie szukać wsparcia i podpowiadamy, jak pomóc osobom z autyzmem zachować rutynę dnia.

PORADNIKI

 

● Jak nie tracić motywacji do działania w czasach pandemii?

● Jak radzić sobie ze stresem?

● Jak pomóc dziecku oswoić złość?

● Jak wspierać dziecko w powrocie do szkoły po pandemii?

● Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole

● Wsparcie dorosłych osób z autyzmem, ich rodziców i opiekunów

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Aby umożliwić Rodzicom i Opiekunom osób ze spektrum autyzmu kontynuowanie ćwiczeń w domu, Terapeuci Fundacji JiM przygotowali zestawy ćwiczeń z różnych obszarów:

  • ZABAWY – ćwiczenia adresowane zazwyczaj do małej grupy osób (część może być wykonywana w parach), podczas których wykonuje się polecenia osoby prowadzącej, często przy muzyce. Zabawy wymagają umiejętności selekcji informacji dopływających z otoczenia, współpracy, koordynacji wzrokowo-ruchowej. Podczas tych aktywności ćwiczy się również umiejętności zdrowej rywalizacji.
  • KATEGORIE I SKOJARZENIA, czyli ćwiczenia, które polegają na dostrzeganiu cech wspólnych przedmiotów, cech różnicujących oraz porządkowaniu ich według określonej zasady. W ten sposób rozwijane są: logiczne myślenie, wnioskowanie, koncentrowanie uwagi oraz analiza wzrokowa.
  • UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE, a więc wszelkie umiejętności potrzebne do nawiązania i podtrzymania relacji z innymi osobami. Pomagają nam one lepiej zrozumieć emocje, zachowania i intencje innych osób.
  • SAMODZIELNOŚĆ, czyli ćwiczenia rozwijające gotowość dziecka do podejmowania aktywności bez pomocy innych osób. To kształtowanie umiejętności samoobsługowych, a także radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych.
  • ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE – w ramach tej kategorii znajdują się propozycje zabaw i ćwiczeń doskonalących motorykę narządów mowy, a więc gimnastyka artykulacyjna. Obok niej znajdują się ćwiczenia wzbogacające słownictwo oraz stymulujące słuch fonematyczny, uwagę i pamięć słuchową.
  • GRAFOMOTORYKA to zadania mające na celu doskonalenie umiejętności pisania i rysowania, a także naśladowania ruchów. Ćwiczenia grafomotoryczne przygotowują dziecko do samodzielnego pisania i rysowania.
  • ĆWICZENIA MOTORYKA MAŁA – ćwiczenia usprawniające pracę dłoni oraz palców. Ćwiczenia z zakresu motoryki małej wpływają na rozwój: kontroli ruchów ręki oraz palców, manipulowania trzymanymi przedmiotami, zdolności chwytania, a także skoordynowanego posługiwania się obiema rękoma.
  • ĆWICZENIA MOTORYKA DUŻA to aktywność ruchowa, w którą zaangażowane jest całe ciało i która efektywnie stymuluje układ nerwowy. Polega na rozwijaniu sprawności ruchowej, która obejmuje takie umiejętności jak: chodzenie, bieganie, skakanie, pokonywanie przeszkód, gra w piłkę, działania związane z rzutem i celowaniem.
  • MATEMATYKA – służy kształtowaniu myślenia abstrakcyjnego, logicznego, przyczynowo-skutkowego, uczy liczenia, przeliczania, a także rozwija umiejętność rozumienia poleceń prostych i złożonych.

● KATEGORIE I SKOJARZENIA

● UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE

Ty też możesz pomóc Już 1 na 100 dzieci ma autyzm. Zmień ich życie na lepsze. Pomagam