KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996
SZKOLENIE ONLINE – „ADOS-2. Diagnoza kliniczna” (24-26.09.2021) REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 

ADOS-2 to jedno z najwyżej cenionych narzędzi diagnostycznych umożliwiających rozpoznawanie zaburzeń ze spektrum autyzmu. Jest stosowany w Europie, Ameryce, Australii i Azji.

To ustrukturyzowany i wystandaryzowany protokół obserwacji zachowań dziecka lub osoby dorosłej. Podczas badania oceniane są objawy charakterystyczne dla autyzmu. ADOS-2 pozwala zdiagnozować zaburzenia ze spektrum autyzmu u dzieci od 12. miesiąca życia, ale także u młodzieży i dorosłych.

ADOS-2 wspiera proces diagnostyczny prowadzony przez psychiatrów, w tym psychiatrów dzieci i młodzieży oraz terapeutów. Ponadto może wspomagać planowanie oddziaływań terapeutycznych.

Osoba chcąca wykorzystywać w swojej pracy ADOS-2 może nabyć kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniu „ADOS-2. Diagnoza kliniczna”.

Szkolenie poprowadzi lek. Paulina Szymańska, międzynarodowy certyfikowany trener ADOS-2.

Szkolenie skierowane jest do osób posiadających tytuł magistra z zakresu:

 • psychologii,
 • pedagogiki,
 • logopedii,
 • posiadających tytuł lekarza (także w trakcie specjalizacji),
 • pokrewne.

Część teoretyczna szkolenia trwa 3 dni, podczas których omawiane są następujące zagadnienia:

 1. ADOS-2 – wstęp
 2. Moduł 1, 2, 3 i 4 – omówienie oraz niezależne kodowanie prezentowanego filmu wraz z omówieniem ocen filmów
 3. Moduł T – omówienie
 4. Algorytmy ADOS-2
 5. Zastosowanie ADOS-2 w kontekście klinicznym
 6. Ćwiczenie z pisania raportów

Podczas każdego dnia szkolenia przewidziana jest 45-minutowa przerwa.

Dokonując zakupu szkolenia w obniżonej cenie do 30.06 Uczestnik ma możliwość zakupu Podręcznika “ADOS-2 Protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu” w cenie 250 zł. Nie ma możliwości zakupu Podręcznika ADOS-w późniejszym terminie.

Po części teoretycznej każdy z uczestników otrzyma film z badaniem do samodzielnego zakodowania. Od uzyskanej zgodności kodowania z Trenerem ADOS-2 prowadzącym szkolenie, uzależnione jest uzyskanie kwalifikacji diagnosty ADOS-2.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma bezpłatny i nieograniczony dostęp do zamkniętej grupy na FB, dedykowanej specjalistom posiadającym uprawnienia do przeprowadzania ADOS-2.

Szkolenie prowadzi
lek. Paulina Szymańska Międzynarodowy certyfikowany trener ADOS-2
Ty też możesz pomóc Już 1 na 100 dzieci ma autyzm. Zmień ich życie na lepsze. Pomagam