KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996

Koniec epidemii a orzeczenia o niepełnosprawności

W piątek 13 maja 2022r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się informacja o skierowaniu do opublikowania dwóch rozporządzeń dotyczących odwołania stanu epidemii i wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego. Jak to wpłynie na sytuację osób posiadających orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowe, Miejskie i Wojewódzkie Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności?

 

Na razie nie ma powodów do obaw- rozporządzenia nie uchylają przepisów o przedłużeniu ważności orzeczeń.  Przepis art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wciąż obowiązuje, a zatem termin ważności orzeczeń nadal ulega przedłużeniu.

Nie ma informacji dotyczących uchylenia ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Przypomnijmy niniejszy przepis jasno stanowi, że:

 Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

można wskazać, że stan zagrożenia epidemicznego także stanowi przesłankę przedłużenia ważności orzeczeń. 

W obecnej chwili nie ma ryzyka, że uchylenie stanu epidemii spowoduje rozpoczęcie biegu terminu określającego ważność orzeczeń wynoszącego 60 dni od odwołania określonego stanu-wskazanego w art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Przedłużenie ważności o 3 miesiące, od dnia upływu ważności dotyczy także innych orzeczeń i prawa do świadczeń, między innymi: orzeczenia o niezdolności do pracy oraz o niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczeń o okolicznościach uzasadniających ustalenie uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego.

O wszelkich zmianach, będziemy informować na bieżąco.

 

Zobacz także
Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam