Koordynatorzy

JAK MOŻESZ DZIAŁAĆ?

Celem działania Punktów Informacyjnych jest niesienie pomocy i edukacji, wszędzie gdzie potrzebują tego rodzice lub opiekunowie osób
ze spektrum autyzmu. Stacjonarne wsparcie to przede wszystkim dokształcanie i edukacja środowiska, w którym przebywają na co dzień dzieci
i osoby ze spektrum poprzez umożliwianie dostępu do rzetelnej informacji.

 • Jeśli jesteś rodzicem / opiekunem osoby ze spektrum lub pełnoletnią osobą z ASD
 • Uważasz, że społeczna świadomość autyzmu jest niewystarczająca
 • Czujesz potrzebę działania na rzecz edukacji i informacji w tym zakresie
 • Jesteś członkiem Klubu JiM

zostań Koordynatorem Wolontaryjnym i poprowadź Punkt Informacyjny JiM w swoim mieście

KOGO SZUKAMY?

 • osób z wykształceniem średnim i wyższym
 • swobodnie obsługujących pakiet office
 • bez trudu poruszających się w Internecie,
 • posiadających cechy organizacyjne
 • aktywnych i rozumiejących potrzebę edukacji i informacji społecznej
 • chcących działać na rzecz osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin

ROLA KOORDYNATORA

 • udzielanie wsparcia rodzicom/opiekunom osób ze spektrum autyzmu przed rozpoczęciem i podczas diagnozy
 • zbieranie informacji dotyczących szkół i poradni dla osób z autyzmem w swoim rejonie,
 • prowadzenie prezentacji dla dzieci, młodzieży, rodziców, policji, straży miejskiej – korzystając z prezentacji przygotowanych
  przez Fundację JiM,
 • organizowanie i współorganizowanie warsztatów dla rodziców, opiekunów, kadry przedszkolnej i szkolnej
 • wspieranie działań Klubu JiM
 • zachęcanie do korzystania z wsparcia w ramach członkostwa w Klubie JiM
CHCESZ ZOSTAĆ KOORDYNATOREM WOLONTARYJNYM PUNKTU INFORMACYJNEGO JiM? Wypełnij formularz
Click or drag a file to this area to upload.
* pole wymagane
Ty też możesz pomóc Już 1 na 100 dzieci ma autyzm. Zmień ich życie na lepsze. Pomagam