KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996

Kto dostał ADOS-2?

Emocje, oczekiwanie i długie obrady, ale już są! Znamy wyniki programu ADOS-2 w Polsce i wiemy, które placówki i organizacje otrzymają kompletne narzędzie do bardziej skutecznej i wystandaryzowanej diagnozy autyzmu.

Zainteresowanie programem zaskoczyło nas wszystkich. Dopiero ilość zgłoszeń pokazała, jak ogromna jest potrzeba dostępu do rzetelnej diagnozy autyzmu i jak wiele ośrodków w całej Polsce chce o nią zawalczyć! W programie udział wzięły małe placówki z niewielkich miejscowości, ale również poważne instytucje z największych miast w kraju. Biorąc pod uwagę tak duże zainteresowanie, ale i zapotrzebowanie, postanowiliśmy zwiększyć liczbę przyznawanych narzędzi ADOS-2. Nie trzy, a aż pięć ośrodków otrzyma to wystandaryzowane narzędzie, pozwalające na bardziej rzetelną diagnozę autyzmu.

ADOS-2 otrzymają:

  • Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Działających na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami „Dzieci Kociewia” w Starogardzie Gdańskim
  • NZOZ Centrum Terapii Autyzmu Alpha w Lublinie
  • Koszalińskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Koszalinie
  • Fundacja „Być jak inni” w Ciechanowie
  • Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie

Serdecznie gratulujemy wybranym placówkom, z którymi skontaktujemy się indywidualnie.

Zobacz ranking zgłoszonych placówek wraz z punktacją na www.ados2wpolsce.pl

Wszystkim dziękujemy za udział w programie!

Zobacz także
Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam