KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996

List do władz Uniwersytetu w Białymstoku

Bądźmy silni różnorodnością! – pisze Tomasz Michałowicz, prezes Fundacji JiM, do rektora Uniwersytetu w Białymstoku. I wzywa do odcięcia się od artykułu pracownika uczelni
w Rzeczpospolitej dyskryminującego osoby z autyzmem.

Cały list można przeczytać poniżej:

Pan dr hab. Robert Ciborowski, prof. UwB
Rektor Uniwersytetu w Białymstoku

Szanowny Panie Rektorze,

Piszę do Pana ten list w odpowiedzi na artykuł „Czy ludzie niezrównoważeni psychicznie powinni być przyjmowani na uczelnie wyższe” dr hab. Piotra Nowaka – pracownika Pana Uniwersytetu – który ukazał się na łamach magazynu „Plus minus” dziennika Rzeczpospolita.

Jako prezes Fundacji JiM tworzącej lepszy świat dla osób z autyzmem i z Zespołem Aspergera jestem szczerze zmartwiony przedstawionymi w artykule tezami pracownika Pana Uczelni. Przedstawione w tekście opinie są krzywdzące dla osób z autyzmem i z Zespołem Aspergera, niezgodne z prawdą i z obecną wiedzą naukową, budują w społeczeństwa nieprawdziwy obraz osób z neurotrudnościami i wzmacniają ich stygmatyzację.

Jak napisała w swojej petycji do redakcji Rzeczpospolitej dr Joanna Ławicka, prezes Fundacji Prodeste i jednocześnie osoba z Zespołem Aspergera, wielokrotnie osoby ze spektrum autyzmu osiągały sukcesy w różnych dziedzinach nauki i sztuki, pełniąc ważne funkcje społeczne i zawodowe.

Fundacja JiM współpracuje z osobami z autyzmem oraz Zespołem Aspergera, którzy jako self-adwokaci występują w imieniu swoim, jak i innych autystów. Jednym z self-adwokatów jest Agnieszka Warszawa, która odniosła się do artykułu w następujących słowach:

ASD to nie choroba psychiczna, tylko zaburzenie neurorozwojowe. Zaletą bycia człowiekiem jest między innymi bycie odmiennym i samodzielnym w formułowaniu logicznych wniosków. Jeżeli na wolność słowa powoływał się artykuł Państwa pracownika, to czy i gdzie jest granica?

Jestem osobą niehabilitowaną, nietytułowaną, a pomimo to potrafię postawić sobie granice. Nie ze względu na przyzwoitość i poprawność „polityczną”, ale rozsadek, którego mam wystarczająco, by – pomimo tego, że jestem osoba autystyczną – oszczędzać słowa, jeżeli nie mam nic wartościowego do przekazania.

Staram się być oszczędna w wypowiedziach, więc bez zbędnego rozpisywania chcę powiedzieć, że te słowa niewiedzy nie mają nic wspólnego z faktami naukowymi.

1. Autyzm to nie sprawa psychologiczna ani choroba psychiatryczna tylko neurologiczna i neurorozwojowa.

2. Chcąc zachować obiektywizm i pochylić się w stronę nienawistnych, nieprawdziwych i niekulturalnych treści artykułu Pana profesora, odpowiadam, że tak, każdy może i powinien mieć dostęp do nauki.

3. Jako osoba z Zespołem Aspergera, oczekuję reakcji w formie przeprosin lub jakiegokolwiek działania, które dowiedzie, że kontrowersyjny pracownik Wydziału filozofii poniósł konsekwencje – piesze Agnieszka Warszawa, Self Adwokat działający w Fundacji JiM.

Chciałbym, żeby słowa Agnieszki Warszawy miały szansę wybrzmieć. Dodam więc tylko od siebie: uczelnie wyższe od zawsze uważane są na świecie za oazę wolności i swobody myśli. Są jednak tej wolności granice. Nie możemy pozwolić, by przez wypowiedzi takie p. doktora Nowaka na uczelniach szerzyły się dyskryminujące i wykluczające poglądy. Uczelnie nie mogą stać się ekskluzywnym klubem dla wybranych.

Uważam, że jako przyzwoity człowiek, powinien Pan – jako rektor – odciąć się od słów dr Nowaka.

Dla dobra osób z autyzmem i z Zespołem Aspergera, dla ochrony własnego imienia, dla przyszłości Uniwersytetu w Białymstoku, dla dobra przyszłych i obecnych studentów, dla budowania kultury włączającej na wszystkich uczelniach w Polsce.

Bądźmy silni różnorodnością.

z wyrazami szacunku

Tomasz Michałowicz, 

Prezes Fundacji JiM

Zobacz także
Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam