Pomóż!

Bartłomiej Gala

Numer dziecka #2498

Wpisz w PIT KRS FUNDACJI JiM0000127075

W rubryce CEL SZCZEGÓŁOWY wpisz#2498 Bartłomiej Gala

ZaznaczWyrażam zgodę

lub

Wpłać darowiznę na konto88 1240 2539 1111 0010 2766 0745

Z dopiskiem#2498 Bartłomiej Gala