Wiktoria Lączak

Numer dziecka #2739
Miejscowość julakozik@gmail.com

Wpisz w PIT KRS FUNDACJI JiM0000127075

W rubryce CEL SZCZEGÓŁOWY wpisz#2739 Wiktoria Lączak

ZaznaczWyrażam zgodę

lub

Wpłać darowiznę na konto23 1030 1508 0000 0008 1718 0035

Z dopiskiem#2739 Wiktoria Lączak