Aleksandra Szczodrowska

Numer dziecka #3271
Rok urodzenia 2000
Schorzenie inne

ll

Wpisz w PIT KRS FUNDACJI JiM0000127075

W rubryce CEL SZCZEGÓŁOWY wpisz#3271 Aleksandra Szczodrowska

ZaznaczWyrażam zgodę

lub

Wpłać darowiznę na konto88 1240 2539 1111 0010 2766 0745

Z dopiskiem#3271 Aleksandra Szczodrowska