Maximilian Świerczynski

Numer dziecka #3438

Wpisz w PIT KRS FUNDACJI JiM0000127075

W rubryce CEL SZCZEGÓŁOWY wpisz#3438 Maximilian Świerczynski

ZaznaczWyrażam zgodę

lub

Wpłać darowiznę na konto23 1030 1508 0000 0008 1718 0035

Z dopiskiem#3438 Maximilian Świerczynski