Pomóż!

Oskar Smorczyński

Numer dziecka #3668

Wpisz w PIT KRS FUNDACJI JiM0000127075

W rubryce CEL SZCZEGÓŁOWY wpisz#3668 Oskar Smorczyński

ZaznaczWyrażam zgodę

lub

Wpłać darowiznę na konto88 1240 2539 1111 0010 2766 0745

Z dopiskiem#3668 Oskar Smorczyński