Pomóż!

Majka Wyciszkiewicz

Numer dziecka #3677

Wpisz w PIT KRS FUNDACJI JiM0000127075

W rubryce CEL SZCZEGÓŁOWY wpisz#3677 Majka Wyciszkiewicz

ZaznaczWyrażam zgodę

lub

Wpłać darowiznę na konto88 1240 2539 1111 0010 2766 0745

Z dopiskiem#3677 Majka Wyciszkiewicz