Dawid Pokorski

Numer dziecka #999123
Miejscowość Skierniewice
Schorzenie autyzm

Wpisz w PIT KRS FUNDACJI JiM0000127075

W rubryce CEL SZCZEGÓŁOWY wpisz#999123 Dawid Pokorski

ZaznaczWyrażam zgodę

lub

Wpłać darowiznę na konto23 1030 1508 0000 0008 1718 0035

Z dopiskiem#999123 Dawid Pokorski