Jacek i Monika Sułkowscy

Numer dziecka #1676
Rok urodzenia 2013
Miejscowość Warszawa
Schorzenie zaburzenia ze spektrum autyzmu

Jacek ma 6 lat, Monika 3 lata. Oboje mają spektrum autyzmu. Od momentu uzyskania diagnozy pracują intensywnie na zajęciach. Aktualnie są to:
Monika- psycholog, trening umiejętności społecznych- diada z koleżanką, od przyszłego roku logopeda.
Jacek- psycholog, trening umiejętności społecznych- zajęcia grupowe, terapia integracji sensorycznej oraz trening słuchowy. Jacek dodatkowo chodzi do przedszkola integracyjnego, gdzie jest również objęty terapią.
Dzięki terapii dzieciaki cały czas się rozwijają, a jej wczesne rozpoczęcie pozwala na bardzo dobre efekty. Prosimy o przekazanie 1% podatku dochodowego. Uzyskane środki, wykorzystujemy do pokrycia kosztów terapii, a także leczenia. Dzieci są również na specjalnej diecie.
Uzyskane fundusze pomagają im w lepszym funkcjonowaniu i osiąganiu samodzielności. Serdecznie dziękujemy!
Rodzice i młodszy brat Marcin

Wpisz w PIT KRS FUNDACJI JiM0000127075

W rubryce CEL SZCZEGÓŁOWY wpisz#1676 Jacek i Monika Sułkowscy

ZaznaczWyrażam zgodę

lub

Wpłać darowiznę na konto88 1240 2539 1111 0010 2766 0745

Z dopiskiem#1676 Jacek i Monika Sułkowscy