Pomóż!

Pawel Ziewiec

Numer dziecka #1685
Rok urodzenia 3006
Schorzenie mózgowe porażenie dziecięce

Wodoglowie pokrwotoczne Pawełek jest ciepłym radosnym chlopcem

Wpisz w PIT KRS FUNDACJI JiM0000127075

W rubryce CEL SZCZEGÓŁOWY wpisz#1685 Pawel Ziewiec

ZaznaczWyrażam zgodę

lub

Wpłać darowiznę na konto88 1240 2539 1111 0010 2766 0745

Z dopiskiem#1685 Pawel Ziewiec