Piotr Kitajewski

Numer dziecka #1796
Rok urodzenia 2007
Miejscowość Katowice
Schorzenie Zespół Aspergera

Piotr jest pogodnym, wesołym, komunikatywnym 10 latkiem z niesamowitą pasją samochodową. Jest uczniem trzeciej klasy Szkoły Specjalnej ( wcześniej integracja)Jak większość dzieci ze spectrum autyzmu do którego zalicza się Zespół Aspergera ma trudności w relacjach społecznych w większej grupie, koncentracją, wrażliwością na dźwięk, zapach, kolor, motywacją do nauki.
Wymaga większej pomocy niż rówieśnicy ale staramy się pracować na samodzielnością syna. Jest pod opieką neurologa, psychiatry, logopedy, psychologa a od tego roku audiologa w związku z słabym niedosłuchem. Kontynuowanie terapii i zajęć wspomagających to szansa na poprawę jego funkcjonowania w przyszłości. Możliwość uczestniczenia po raz kolejny w turnusie rehabilitacyjnym jest dla Piotra najlepszą terapią.
Zrobić można tak wiele, potrzebne są nam tylko środki, bo Czas, Energie i Motywację już mamy!
Za okazanie wsparcia oraz wpłaconej darowizny serdecznie dziękujemy.
Rodzice Piotra - Alicja i Marcin

Wpisz w PIT KRS FUNDACJI JiM0000127075

W rubryce CEL SZCZEGÓŁOWY wpisz#1796 Piotr Kitajewski

ZaznaczWyrażam zgodę

lub

Wpłać darowiznę na konto88 1240 2539 1111 0010 2766 0745

Z dopiskiem#1796 Piotr Kitajewski