Makary Kiełbik

Numer dziecka #1953

Wpisz w PIT KRS FUNDACJI JiM0000127075

W rubryce CEL SZCZEGÓŁOWY wpisz#1953 Makary Kiełbik

ZaznaczWyrażam zgodę

lub

Wpłać darowiznę na konto23 1030 1508 0000 0008 1718 0035

Z dopiskiem#1953 Makary Kiełbik